BIAŁOPOLE. Podsumowali stary i powitali nowy rok

Po zakończeniu ostatniej w 2023 r. sesji Rady Gminy Białopole odbyło się uroczyste spotkanie noworoczne, na którym zgodnie z tradycją samorządowcy podsumowywali wydarzenia i inwestycje zrealizowane w minionym roku.

W 2023 roku na terenie gminy Białopole, jak zreferował wójt Henryk Maruszewski, zrealizowano rekordowy zakres inwestycji za ponad 31 milionów złotych, z czego udział własny gminy to 5,4 mln zł (resztę stanowiły dotacje z zewnątrz). Zmodernizowana została infrastruktura wodociągowa, odnowiono centrum Białopola, przebudowano 11,5 km dróg gminnych oraz 7,5 km dróg powiatowych, zakupiono nowy średni wóz strażacki dla OSP Białopole oraz wykonano remont remizy, który rozliczony zostanie w 2024r. Wykonany został też II etap modernizacji świetlicy w Strzelcach, a w szkole podstawowej zainstalowana została wirtualna strzelnica. Trwają prace przy modernizacji oświetlenia ulicznego (wymieniono 250 lamp na energooszczędne ledowe, zamontowanych będzie też 200 lamp solarnych).

Miniony rok obfitował również w wydarzenia kulturalne i sportowe organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury wspólnie ze szkołą podstawową, lokalnymi stowarzyszeniami i parafią.

Spotkanie noworoczne, w którym udział wzięli urzędnicy, radni, sołtysi, przedstawiciele organizacji społecznych, instytucji, firm i służb, uświetnił występ szkolnego zespołu „Tęcza”. (opr. pc)

News will be here