Biblioteki zalśnią nowością

Już w tym roku ruszą pierwsze prace przy obiektach bibliotek w gminie Urszulin. To pokłosie niemal 3,4-milionowego dofinansowania, które Gminna Biblioteka Publiczna w Urszulinie uzyskała w ramach RPO. Dzięki tym środkom w tamtejszej książnicy powstanie m.in. sala widowiskowo-kocertowa.

Dofinansowanie do wartego niemal 4 mln zł projektu o nazwie „Przebudowa i rozbudowa obiektów bibliotek na potrzeby multimedialnych ekspozycji dotyczących dziedzictwa kulturowego Polesia” wyniosło aż 3,37 mln zł. Wniosek GBP w Urszulinie został bardzo wysoko oceniony – znalazł się na 3 miejscu wśród 41 projektów wybranych do dofinasowania w województwie lubelskim. Dzięki tym środkom zagospodarowany zostanie teren przy filii Biblioteki w Wytycznie, gdzie powstaną alejki spacerowe, ławeczki, altana ogrodowa, i nasadzenia zielone, co umożliwi miłośnikom czytania spędzanie wolnego czasu na powietrzu i podziwianiu oraz delektowaniu się otaczającymi skarbami przyrody okolicy Wytyczna. Tak zagospodarowany teren pozwoli na organizowanie wieczorków poetyckich oraz innych spotkań i zajęć. Natomiast w Urszulinie obecna biblioteka zostanie rozbudowana o ok. 500 metrów kwadratowych. W nowej powierzchni znajdzie się miejsce na salę widowiskowo – koncertową dla około 100 osób, na pomieszczenia do prowadzenia warsztatów, lekcji pokazowych związanych z tradycją i kulturą Polesia.
– Projekt przebudowy i rozbudowy bibliotek to nasze kolejne działania w poprawę infrastruktury kultury i kolejne projekty z dużym dofinansowaniem UE – mówi wójt Urszulina, Tomasz Antoniuk. – Powstałe obiekty, szczególnie duża sala widowiskowo – koncertowa i dodatkowe pomieszczenia w Urszulinie, a także przestrzeń wokół Książnicy Pana Jana w Wytycznie pozwolą poszerzyć ofertę zajęć i atrakcji realizowanych przy bibliotekach. Mieszkańcy, zarówno ci najmłodsi jak i najstarsi będą mogli rozwijać swoje talenty i w ciekawy sposób spędzić czas. Ponadto w Urszulinie zaprojektowaliśmy budynek nowoczesny i wysoce energooszczędny, wyposażony w odnawialne źródła energii tj. panele fotowoltaiczne – to wszystko wpłynie na zdecydowane zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu – zachwala najnowszą inwestycję Antoniuk. (bm)