Borowianki mają już 40 lat

Zespół „Borowianki” z Raciborowic-Kolonii obchodził jubileusz 40-lecia pracy artystycznej. Na uroczystość, współorganizowaną z GOK w Białopolu, przybyli przedstawiciele władz gminy i powiatu chełmskiego, a także licznie zaproszeni goście.

Zespół „Borowianki” powstał w 1983 roku przy kole gospodyń wiejskich, a od 2001 roku nieprzerwanie działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Białopolu. Pierwszym instruktorem muzycznym był Zbigniew Kasperkiewicz, następnie Jerzy Wróblewski. Aktualnie kapelę prowadzi Arkadiusz Pydyś, zaś kierownikiem organizacyjnym jest Anna Pietraszek. W 2007 r. „Borowianki” otrzymały złotą odznakę honorową – najwyższe wyróżnienie przyznawane przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Natomiast rok później – tytuł „Zasłużony dla Powiatu Chełmskiego”.

Na koncie zespołu znalazły się cztery płyty i liczne osiągnięcia muzyczne. W swoim repertuarze kapela ma stare, czasem zapomniane już pieśni ludowe i patriotyczne oraz kolędy i pastorałki. Lokalny folklor pielęgnują podczas licznych występów na różnych uroczystościach, jak również przeglądach i festiwalach twórczości ludowej.

Z okazji pięknego jubileuszu „Borowianki” otrzymały specjalne nagrody pieniężne z ministerialnych i powiatowych środków. Nie zabrakło życzeń, gratulacji i upominków od zaproszonych gości. Spotkanie uświetnił występ Krzysztofa Gągola z Raciborowic i oczywiście koncert samych jubilatów w aktualnym składzie: Arkadiusz Pydyś, Anna Pietraszek, Petronela Szadowska, Anna Repeć, Danuta Kaniosz, Krystyna Tor, Jadwiga Chabernal, Zdzisław Chabernal, Wioletta Pietraszek. Na koniec na salę wjechał piękny tort. (opr. pc)

News will be here