Radni diet nie ruszą

Ani w mieście, ani w powiecie nowo wybrani radni nie planują zmiany wysokości przysługujących im diet. W opinii przewodniczących ustalone jeszcze w 2021 roku diety są adekwatne do wykonywanych przez radnych obowiązków. Zresztą każda podwyżka wywołuje społeczne niezadowolenie, a tego na starcie nowej kadencji radni chcieliby uniknąć.

Pod koniec 2021 roku, w związku ze zmianą przepisów, radni w miastach, powiatach i gminach dostali pokaźne podwyżki swoich diet. Przede wszystkim zwiększyła się podstawa do obliczenia wysokości diety. Ustalono ją na poziomie 2,4-krotności kwoty bazowej, która od kilku lat nie ulega zmianie i wynosi 1 789,42 zł. Maksymalna dieta może wynieść zatem 4 294,60 zł.

W powiatach, gdzie liczba ludności mieści się w przedziale 60-120 tys., najwyższa dieta nie może jednak przekroczyć 85 proc. maksymalnej kwoty. W powiecie krasnostawskim rada jeszcze poprzedniej kadencji ustaliła, że przewodniczący będzie dostawał 75 proc. maksymalnej diety, czyli 3 221 zł. Jego zastępcy dostają po 50 proc., tj. 2 362 zł. Członkom zarządu ustalono ryczałty w wysokości 60 proc. maksymalnego wynagrodzenia, co daje 2 791 zł miesięcznie. Przewodniczący komisji stałych otrzymują po 2 147 zł, ich zastępcy po 45 proc. czyli 1 933 zł, a zwykli radni po 40 proc. – 1 718 zł. W mieście Krasnystaw diety zostały ustalone na podobnym poziomie.

Marek Piwko, przewodniczący rady powiatu krasnostawskiego, podkreśla, że ustalone pod koniec 2021 roku stawki ryczałtów dziś można uznać, że są na odpowiednim poziomie i nie ma potrzeby ich zmieniać. – Nie mamy w planach podwyżek diet. Rada nie będzie się tym zajmowała, ma o wiele pilniejsze zadania do realizacji – podkreśla M. Piwko.

Przyjęte przez radę powiatu prawie trzy lata temu stawki spotkały się wówczas z wielkim społecznym niezadowoleniem. W opinii mieszkańców były stanowczo za wysokie. Dieta dla radnego, który nie zasiada w prezydium, nie przewodniczy komisji, wzrosła o blisko 800 zł. Do dziś radni nie zdecydowali się na ich zmianę. Podwyżki wynagrodzeń dla radnych zawsze wywoływały kontrowersje.

Również Marcin Wilkołazki, przewodniczący rady miasta, uważa, że diety, jakie dostają radni Krasnegostawu, są w pełni adekwatne do wykonywanych obowiązków. – Nowo wybrani radni będą dostawać ryczałty w uchwalonych w 2021 roku wysokościach. W tym temacie nie będziemy dokonywać żadnych korekt – mówi Wilkołazki. (d)

News will be here