BPS w Chełmie do likwidacji

Z końcem września br. przestanie istnieć oddział Banku Polskiej Spółdzielczości w Chełmie. Działalność operacyjną bank będzie prowadził do 19 września. Pracę utraci dziesięć osób.

Beata Stachniuk-Szłapak, dyrektor oddziału Banku Polskiej Spółdzielczości w Chełmie, potwierdza, że placówka z końcem września przestanie istnieć. – Taka jest decyzja zarządu – mówi. – Chełmski oddział zostanie zlikwidowany. Operacyjną działalność prowadzimy tylko do 19 września br. Prowadzona jest normalna obsługa, nieczynne są jedynie kasy, ponieważ dwie kasjerki przebywają na usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Oddział Banku Polskiej Spółdzielczości w Chełmie, mieszczący się przy ul. Jedność, funkcjonuje od ponad 20 lat. Przez ten czas zaufało mu wielu klientów. – Nasz oddział od lat uzyskuje dobre wyniki i jesteśmy bardzo dobrze postrzegani przez zarząd banku. Współpracujemy z wieloma znanymi na rynku firmami. Polityka centrali jest jednak taka, by docelowo funkcjonowały oddziały tylko w dużych miastach. Stąd likwidacja oddziału w Chełmie. Nie ma się co oszukiwać, dziś wiele banków redukuje zatrudnienie, bo coraz więcej jest bankomatów, wpłatomatów i mocno rozwija się bankowość elektroniczna – mówi dyrektor Stachniuk-Szłapak, która od 12 lat zarządza chełmską placówką BPS.

Bank Polskiej Spółdzielczości ma też oddziały w Zamościu i Białej Podlaskiej. Decyzji o ich likwidacji nie podjęto. W chełmskim oddziale BPS pracuje 11 osób. Dziesięć dostało wypowiedzenia, jedna, będąca w wieku przedemerytalnym, czyli znajdująca się pod ochroną, otrzymała propozycję przejścia do oddziału w Lublinie. Cała dokumentacja związana z klientami chełmskiego BPS trafi do lubelskiej placówki banku.

Oddział BPS w Chełmie czynnie uczestniczył w życiu miasta. Przez cztery lata z rzędu organizował bale, z których dochody w całości przeznaczał na cele charytatywne. (s)