Brygadier Chudoba oficjalnie szefem chełmskich strażaków

Brygadier Wojciech Chudoba, nowy szef KM PSP w Chełmie

(18 kwietnia) W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji powołania na stanowisko komendanta bryg. Wojciecha Chudoby.

Brygadier Wojciech Chudoba służbę w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął w 1999 roku jako podchorąży Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Po jej ukończeniu w 2003 roku i uzyskaniu tytułu inżyniera pożarnictwa i stopnia młodszego kapitana, został skierowany do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie, gdzie zajmował stanowisko dowódcy zastępu. W 2005 roku został przeniesiony do KM PSP w Chełmie, gdzie pełnił służbę w jednostce ratowniczo-gaśniczej nr 1 w Chełmie na stanowisku dowódcy zastępu, następnie dowódcy sekcji, zastępcy dowódcy zmiany, dowódcy zmiany oraz zastępcy dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej. W 2019 roku został powołany na stanowisko zastępcy komendanta PSP w Chełmie, gdzie przez 5 lat skutecznie współkierował komendą, angażując się w różnorodne działania, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom oraz skuteczną działalność ratowniczą. Od 2015 roku pełnił funkcję oficera prasowego, wyznaczonego do kontaktów z mediami. W 2017 roku był aktywnie zaangażowany w utworzenie w chełmskiej komendzie specjalistycznej grupy poszukiwawczo-ratowniczej.

W trakcie dotychczasowej służby został odznaczony srebrnym medalem za Długoletnią Służbę, srebrną odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej oraz złotym medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. (red. fot. PSP Chełm)

News will be here