Chcą dopieścić strefę

Urząd Miasta Świdnik będzie starał się o 50 mln zł z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Środki te chce przeznaczyć na rozbudowę infrastruktury Strefy Aktywności Gospodarczej.


Do 26 lipca samorządy mają czas na składanie wniosków do kolejnej, piątej już edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Tym razem jest on dedykowany rozwojowi stref przemysłowych, a wysokość dofinansowania wynosi do 98 proc. wartości inwestycji (minimum 2 proc. musi stanowić wkład własny).

Samorządy mogą starać się więc o środki na budowę lub modernizację infrastruktury drogowej, elektroenergetycznej, w tym oświetlenia oraz wodno-kanalizacyjnej, w tym elementów melioracji gruntu.

O rządowe wsparcie będzie ubiegać się również Urząd Miasta Świdnik. Przygotowany przez niego wniosek opiewa na 50 mln zł i dotyczy rozbudowy infrastruktury w Strefie Aktywności Gospodarczej.

– Staramy się o środki m.in. na rozbudowę systemu kanalizacji deszczowej i połączenie ulic Nadleśnej, Żwirki i Wigury z Brzegową – mówi Marcin Dmowski, zastępca burmistrza Świdnika.

Działki składające się na świdnicką SAG są przeważnie prywatną własnością, ale jak podkreśla wiceburmistrz, miasto czyni starania, aby ten teren miał dobrą infrastrukturę i był jak najlepiej uzbrojony, bo to czyni go bardziej atrakcyjnym dla potencjalnych inwestorów.

– Co prawda nie narzekamy na brak zainteresowanych, ale chcemy, aby ta oferta była możliwie najlepsza. Te prace i tak realizowalibyśmy etapami, przez kilka następnych lat, ale to olbrzymie, 98-procentowe dofinansowanie pozwoliłoby nam zamknąć ten temat o wiele szybciej – dodaje M. Dmowski. (w)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here