Chełmski rynek pracy

Na jakim poziomie jest obecnie stopa bezrobocia w Chełmie i powiecie? W jakich zawodach najłatwiej tu znaleźć zatrudnienie? Co przygotował urząd pracy na 2022 rok? Wyjaśniamy.

Według ostatnich danych GUS stopa bezrobocia w Chełmie wynosi 9,5 proc., w powiecie chełmskim – 10,7 proc., podczas gdy w woj. lubelskim – 7,1 proc., a w całej Polsce – 5,4 proc. Pozytywna informacja jest taka, że w ciągu roku odnotowano spadek wskaźnika stopy bezrobocia w mieście o 2 punkty procentowe, a w powiecie chełmskim o 1,8 pkt.

Jak wynika z danych Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie, na koniec 2021 roku 5489 osób było zarejestrowanych jako bezrobotni (2174 osoby z Chełma i 3315 z powiatu). Rok wcześniej w ewidencji PUP było o 1216 bezrobotnych więcej. Zaobserwowano więc spadek: dla miasta o 571 osób, dla powiatu – o 645.

Przez cały 2021 rok do PUP wpłynęły 3933 oferty pracy (z powiatu chełmskiego – 1276, z miasta Chełm – 2471), plus 186 ofert spoza terenu działania urzędu. Statystycznie to o 1290 ofert pracy więcej (49 proc.) niż w 2020 r. A im więcej ofert, tym większa szansa na znalezienie zatrudnienia dla bezrobotnych chełmian.

Najwięcej ofert w ub. r. wpłynęło w zawodach: inżynier budowy, kierownik budowy, główny księgowy, nauczyciel praktycznej nauki zawodów, fizjoterapeuta, technolog robót wykończeniowych, murarz, tynkarz, sprzedawca, magazynier, kucharz, kierowca samochodu ciężarowego, dostawczego, mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik samochodowy, elektromonter, pracownik budowlany, brukarz, cieśla, stolarz, spawacz, elektryk, operator koparko-ładowarki, operator wózków widłowych. Aktualnie natomiast pracodawcy zgłaszają chęć zatrudnienia pracownika w branżach: budownictwo (np. pracownik budowlany, hydraulik, brukarz, spawacz), transport (kierowca samochodu ciężarowego, dostawczego), mechanika samochodowa (mechanik pojazdów samochodowych, blacharz, lakiernik samochodowy), gastronomia.

Nowy rok, nowe plany

Na 2022 r. PUP otrzymał do dyspozycji ponad 10 mln zł z Funduszu Pracy na m.in. organizację staży, prac interwencyjnych, robót publicznych, refundacje wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy, a także wypłatę bonów na zasiedlenie czy jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Ponadto, jak co roku realizowane będą projekty unijne, m.in.:

1. ,,Aktywizacja ludzi młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmskim i mieście Chełm (VI)” w ramach PO WER, na kwotę ponad 6,4 mln zł – ogółem wsparciem zostaną objęte 623 osoby,

2. ,,Nowy start – lepsze jutro (VII)” w ramach RPO WL, skierowany do osób bezrobotnych, w tym rolników i członków ich rodzin w wieku 30 lat i więcej, na kwotę ponad 6,5 mln zł – ogółem wsparciem zostaną objęte 492 osoby,

3. ,,Drogi-Mosty-Rzeki ” na kwotę 551 000 zł – zakłada organizację robót publicznych dla 58 osób bezrobotnych,

4. ,,Młody Przedsiębiorczy ” na kwotę 270 000 zł – zakłada wypłatę środków na podjęcie działalności gospodarczej 10 osobom bezrobotnym w wys. 27 000 zł.

Aktualnie trwa nabór wniosków na organizację staży w ramach wymienionych wyżej projektów. Z kolei przedsiębiorcy z określonych branż mogą do 15 kwietnia ubiegać się o dotację w wysokości 5000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności (w ramach zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19). (opr. pc)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here