Chełmskie mandule na ogólnopolskich targach

Jakub Mruk, właściciel Pracowni Wędkarskiej Mandula Chełm, jako jedyny wystawca z chełmskiego okręgu PZW wziął udział w ogólnopolskich targach wędkarskich Evolution 2019, które odbyły się 12-13 stycznia w Łomiankach pod Warszawą.

Była to największa tego typu impreza w kraju, na której swoje produkty prezentowali rękodzielnicy nie tylko z Polski. Stanowisko J. Mruka było nie tylko perfekcyjnie przygotowane, ale też należało do najbardziej obleganych na całych targach. Gratulujemy!

Najbliższe zebrania w kołach

W kolejnych kołach ustalono terminy zebrań. Wodnik – 27 stycznia, godz. 10.00 w Pubie „Crazy Horse” w Chełmie. Krasnystaw Ceramik – 3 lutego, godz. 10.00 w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej w Krasnymstawie przy ul. Okrzei 25. Komunalnik – 9 lutego, godz. 11.00 w Restauracji-pizzerii „Kozak” przy ul. Reformackiej 7. Dorohusk – 24 lutego, godz. 10.00 w pałacu Suchodolskich w Dorohusku.

Nowy obręb ochronny na Bugu

Na wniosek Chełmskiego Okręgu PZW Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą z dnia 18 grudnia 2018 roku ustanowił nowy czasowy obręb ochronny na rzece Bug w m. Zamieście gm. Dorohusk od znaku granicznego 995 do znaku granicznego 999. W związku z powyższym na wymienionym odcinku rzeki obowiązuje zakaz wędkowania w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia.

Teren będzie oznaczony tablicami informacyjnymi. Powodem wystąpienia były częste przypadki połowów niedozwoloną metodą „na szarpaka” w okresie gromadzenia się ryb na zimowiska. Uchwała wejdzie w życie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Zarząd Okręgu przeprasza wędkarzy za brak informacji o obrębie w zezwoleniach na rok 2019. Zezwolenia były drukowane w listopadzie ub. roku.

Amatorskie połowy ryb w okręgu chełmskim

Rejestracja połowów została wprowadzona uchwałą Krajowego Zjazdu Delegatów PZW w 2005 roku. Na początku spotkała się z bardzo ostrą krytyką wędkarzy, którzy odbierali ten obowiązek jako niepotrzebne czynności zabierające czas przeznaczony na wędkowanie. W 2013 roku wymóg prowadzenia rejestracji połowów usankcjonowało Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie dokumentacji prowadzonej przez uprawnionego do rybactwa.

Zgodnie z rozporządzeniem uprawniony do rybactwa corocznie powinien wprowadzać dane o połowach amatorskich do ksiąg gospodarczych założonych odrębnie dla każdej wody. Wszystkie informacje dotyczące rejestracji są zawarte w corocznie wydawanych zezwoleniach na amatorski połów ryb wędką. Nieprzestrzeganie obowiązku prowadzenia rejestrów stanowi wykroczenie i naraża wędkarza na sankcje określone w art.27a Ustawy o rybactwie śródlądowym.

W Okręgu Chełmskim obowiązuje zasada, że każdy wędkarz przed pierwszym zarzuceniem wędki powinien wpisać do rejestru datę połowu i łowisko. Nie jest to dużo, dlatego że w innych okręgach przepisy są bardziej restrykcyjne. Po zakończeniu wędkowania ryby, które wędkarz zamierza zabrać do domu, wpisuje do rejestru odnotowując ich ilość i orientacyjną wagę w poszczególnych gatunkach.

Mamy nadzieję, że każdy wędkarz rejestruje połowy chociażby ze względu na grożące mu kary, lecz prawda jest taka, że w ostatnich trzech latach na 30 kół w Okręgu rozliczenia końcowego nie dostarczyło za rok 2015 – 10 kół, 2016 – 13, a za 2017- 12 kół. Być może, co się często zdarza, wędkarze oddawali puste rejestry informując, że nie jeździli na ryby lub nie zabierali ryb stosując zasadę „No kill”?. Drugą ewentualnością jest to, że po prostu zarządy kół nie wykonały zestawień zbiorczych, bo nie było komu, albo „się nie chciało”..

Ile wędkarze złowili?

Na podstawie danych z 2017 roku (rejestry za 2018 będą zdawane podczas opłacania tegorocznych składek) wędkarze złowili łącznie 22.549 kg ryb. W poszczególnych najbardziej popularnych gatunkach: szczupak – 3600, leszcz – 3124,karp – 2362, płoć – 1473, sandacz – 1425, okoń – 1048, sum – 1043. Trzeba tu zaznaczyć, że sandacz i sum występują w nielicznych wodach.

Przedstawiamy wyniki uzyskane na niektórych bardziej popularnych łowiskach. Rzeka Bug i starorzecza – łącznie 10.702 kg ryb (szczupak – 1521, sandacz -855, sum – 758, boleń -336,okoń- 317, kleń -199, jaź- 238, brzana – 119, leszcz – 2079, płoć – 453, świnka – 67, pozostałe czyli krąpie, ukleje itp. – 3399. Złowiono też amury – 50 kg, tołpygi – 67kg, karpie – 81 kg, liny – 124 kg oraz karasie pospolite i srebrzyste – 39 kg. Jez. Białe – 2470 kg (karp – 793, szczupak – 448, leszcz – 223, okoń – 220, płoć – 184, sum – 127, Karaś – 114, lin – 53, jaź -47, węgorz – 8, kleń – 2 oraz pozostałe – 251 kg. Zb.Wytyczno -1401 kg (szczupak – 450, karp – 345, sandacz – 216, okoń – 158, płoć – 107, leszcz – 83, lin – 19, sum – 16, pozostałe – 7. Z analizy zestawień wynika, że w niektórych wodach mamy naprawdę piękne i wyrośnięte okazy ryb.

Przykładem jest tu okoń, którego średnia waga jednostkowa z zestawienia jednego z największych chełmskich kół wynosiła: w Bugu – 650 g, w jez. Białym – 500 g, zaś w Wieprzu, który jest w ewidencji Okręgu Lubelskiego – 750 g. Niech nam zazdroszczą inne okręgi! (kd)

WIEŚCI Z KÓŁ

BRZANA

Zarząd koła PZW Brzana w Chełmie przypomina o terminie posiedzenia sprawozdawczego, które odbędzie się w niedzielę (27 stycznia) o godzinie 10.00 w budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Wiejskiej 1 w Chełmie. Dodatkowo informujemy, że w sklepie zoologiczno-wędkarskim „Clifford” przy Placu Kupieckim, pawilon nr 12, do nabycia dostępne są znaczki uprawniające do wędkowania w 2019 r.

WODNIK

Znaczki uprawniające do wędkowania w 2019 r. można kupić w sklepie wędkarskim „Wodnik” w Chełmie przy ul. Gdańskiej 11. Tak, jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku każdy nowy członek koła, który opłaci składki w Wodniku, weźmie udział w losowaniu trzech markowych kołowrotków – DAM, Shimano i Daiwa.
Przy okazji zarząd koła zaprasza na zawody podlodowe o Mistrzostwo Koła Wodnik, które odbędą się 3 lutego 2019 r. na zbiorniku Stańków. Zbiórka zawodników na parkingu głównym o godzinie 8.00. Więcej informacji i zapisy w sklepie wędkarskim Wodnik.

CEMENTOWNIA SUM

Zarząd koła wędkarskiego Cementownia SUM Chełm informuje, że składki na rok 2019 można także opłacać w Pracowni Wędkarskiej Mandula Chełm przy ulicy Lwowskiej 59 (naprzeciwko wjazdu na parking CHSM).

CHSM

Zebranie wędkarzy Koła Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej nie odbędzie się 17 lutego ze względu na to, że w tym dniu planowane jest posiedzenie ZO z udziałem OKR, OSK i prezesów kół. Nowy termin zebrania członków ustalono na dzień 24 lutego o godz. 10.00 w Barze „Tequila” w Chełmie.

ŚRODOWISKOWE

Zarząd Koła informuje, że składki na rok 2019 można opłacać u skarbnika po telefonicznym umówieniu się – tel. 728 872 012.