Coraz bliżej przebudowy Al. Racławickich

Po przebudowie szpaler drzew rosnących dziś wzdłuż Al. Racławickich zostanie mocno przerzedzony, co nie podobna się mieszkańcom, ekologom i Radzie Kultury Przestrzeni. Ratusz zapewnia, że liczbę drzew, która zostanie usunięta, okroił do minimum

Możliwe, że przebudowa Alei Racławickich rozpocznie się już w tym roku.


– Postępowanie przetargowe, w którym wyłoniony zostanie wykonawca, wszczęte zostanie jeszcze jesienią – informuje Karol Kieliszek z biura prasowego ratusza. Lada chwila rozpocznie się również proces o uzyskanie ZRID (Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej) – miasto złożyło wniosek o jego wszczęcie.
Przebudowa jest częścią większego projektu, który zakłada również przebudowę ulicy Lipowej, Poniatowskiego i fragmentu ul. Głębokiej, ale to już w latach przyszłych.
Prace na Al. Racławickich mają się zacząć od ronda Honorowych Krwiodawców i przebiegać w stronę centrum. Inwestycja potrwa dwa lata. Jej rozpoczęcie zależy w znacznej mierze od harmonogramów, które wynikną z przetargu. Miasto nie wyklucza, że prace mogą ruszyć później. – Jeśli nie da się w tym roku, rozpoczniemy je w przyszłym. Wiele zależy od tego, jak potoczy się postępowanie przetargowe – mówi Kieliszek.
Obecnie miasto czeka również na ocenę wniosku o dofinansowanie inwestycji.
– Postępowanie w tej kwestii jest w finalnej fazie. Nasz wniosek jest w trakcie oceny merytorycznej – dodaje Karol Kieliszek.
Przypomnijmy, że mowa o przebudowie, która budziła sporo wątpliwości już na etapie projektowania i konsultacji. Podmioty społeczne (Towarzystwo dla Natury i Człowieka), doradcy prezydenta z Rady Kultury Przestrzeni czy rady dzielnic wspominały o trudnych rozmowach, m. in. w sprawach bus-pasów, lewoskrętów, poszerzaniu jezdni przy skrzyżowaniach, a zwłaszcza przewidzianych do wycinki drzew. Zdaniem oponentów konsensusu nie osiągnięto.
Z dzisiejszego szpaleru zniknąć ma 89 drzew, głównie tych, które stoją w kolizji do przyszłych ścieżek rowerowych. Krytycy inwestycji twierdzą, że drzew przeznaczonych do wycinki jest zdecydowania za dużo. Jednak po wydaniu decyzji środowiskowej i ZRID odwrotu od projektu praktycznie nie ma.
Koszt przebudowy Al. Racławickich szacowany jest na ok. 70 mln zł. BACH