Coraz mniej dzieci. Co ze szkołami?

Krupe, Krasnystaw, Siennica Nadolna, Małochwiej Duży, Jaślików. W gminie Krasnystaw funkcjonuje pięć szkół podstawowych, tymczasem z najnowszego raportu o stanie gminy wynika, że z roku na rok drastycznie spada liczba urodzin. – Sytuacja demograficzna staje się na tyle zła, że niebawem przełoży się na gminny system szkolnictwa – przyznaje wójt Wojciech Kowalczyk. – Zapewniam jednak, że nie planuję zamknięcia żadnej z placówek oświatowych – uspokaja od razu.

W Biuletynie Informacji Publicznej gminy Krasnystaw pojawił się raport o stanie gminy za 2023 r. Dokument zawiera dane o inwestycjach, oświacie, uchwałach rady gminy, współpracy z rożnymi instytucjami, a także o sprawach komunalnych oraz wydatkach i dochodach. Raport pokazuje sukcesy i dokonania, ale także problemy i wyzwania, z którymi gmina musiała się zmierzyć.

Najważniejszy z nich to demografia. – Problemem jest wyraźny spadek liczby rodzących się dzieci, co niebawem przełoży się na gminny system szkolnictwa – przyznaje w raporcie wójt gminy Krasnystaw Wojciech Kowalczyk. – Natomiast w późniejszym terminie będzie mieć negatywny wpływ na sytuację społeczno-gospodarczą naszej społeczności. Niestety problem dzietności ma wymiar ogólnokrajowy i lokalne władze nie posiadają instrumentów do jego rozwiązania – dodaje.

Kowalczyk zapewnia, że gmina zrobi, co w jej mocy by zachęcać rodziny z dziećmi do osiedlania się na jej terenie. – Aby było to możliwe konieczny jest kompleksowy, przemyślany i konsekwentnie realizowany program, który opracują władze gminy przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami, ale przede wszystkim przy zaangażowaniu mieszkańców – zaznacza wójt.

Spadek liczby dzieci, a tym samym uczniów w gminie Krasnystaw przekłada się na szybki wzrost kosztów kształcenia jednego ucznia. W stosunku do 2022 roku podniósł się on o nieco ponad 2 tys. zł. Natomiast część oświatowa subwencji ogólnej pokryła zaledwie 48,33 procent wydatków poniesionych na oświatę. Ogólna liczba mieszkańców gminy zmniejszyła się w ciągu roku o 117 osób, urodziło się zaledwie 49 dzieci. – Pobito rekord z roku 2022, kiedy to urodzeń było zaledwie 57 – zauważa Kowalczyk.

I nie zapowiada się, by trend ten się odwrócił. Koszty utrzymania szkół będą więc rosnąć, ale mimo to wójt zapewniał nas, że nie planuje zamykać żadnej z placówek. – Zrobimy wszystko, by nasze pięć szkół nadal funkcjonowało – zapowiada wójt, ale przyznaje, że będzie się to odbywało kosztem zmniejszenia wydatków np. na inwestycje. kg

News will be here