Czarnecki prezesem MPGK

Marcin Czarnecki, dotychczasowy szef PGO, został powołany na stanowisko prezesa największej miejskiej spółki – MPGK. Nowym przewodniczącym rady nadzorczej, zgodnie z naszymi wcześniejszymi przypuszczeniami, został Zbigniew Bajko. Dotychczasowy sternik spółki, Andrzej Roguski, po prawie 11 latach pracy odchodzi z firmy.

W piątek, 4 stycznia, doszło do zmiany w zarządzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Najpierw ukonstytuowała się nowo powołana rada nadzorcza w składzie: Zbigniew Bajko, Elżbieta Hojarska, Kacper Woźniak, Andrzej Suski i Jarosław Gruszecki. Na czele rady stanął Bajko, który kiedyś był już jej przewodniczącym, a także prezesem MPGK. Zastępcą przewodniczącego została Hojarska, również była prezes spółki. Do tej pory wiceprzewodniczącym był Suski.

Rada dokonała zmian w zarządzie spółki. Odwołała ze stanowiska prezesa Andrzeja Roguskiego, który w zarządzie zasiadał od marca 2008 roku, jako prezes, od listopada 2015 do listopada 2017 – wiceprezes, i ostatnio znów prezes. Roguskiemu przysługuje trzymiesięczne wypowiedzenie. Nowym szefem, a konkretnie menadżerem, Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej został natomiast Marcin Czarnecki, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami od początku funkcjonowania tej spółki, czyli od 2006 roku.

Czarnecki jest uważany za jednego z najlepszych prezesów miejskich spółek w ostatnich latach. Kierowane przez niego PGO nie tylko co roku przynosiło niemałe zyski, ale także systematycznie się rozwijało. Pełniącym obowiązki prezesa PGO, do czasu powołania nowego szefa, został Tomasz Pomiankiewicz, dotychczasowy wicedyrektor w spółce. (s)