Czas kwitnących kasztanów, czas matur

Blisko 900 uczniów z dziewięciu miejskich szkół przystąpiło w ubiegłym tygodniu do pisemnych matur. Na wyniki egzaminów będą musieli poczekać do 7 lipca.

Maturalny maraton rozpoczął się w czwartek, 4 maja, o godzinie 9.00 – tradycyjnie od obowiązkowego egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. Na wykonanie poleceń było 240 minut. W Chełmie do matury przystąpiło 897 uczniów z 9 szkół średnich (dane z Systemu Informacji Oświatowej, stan na 3 maja br.), dla których organem prowadzącym jest miasto. Pisemny egzamin z języka polskiego to był początek maturalnych zmagań.

W piątek maturzyści zasiedli do egzaminu z języków obcych. Z kolei w poniedziałek, 8 maja zmierzą się z zadaniami z matematyki na poziomie podstawowym. Zgodnie z harmonogramem egzaminy maturalne odbywają się od 4 do 23 maja. Matury ustne zaplanowano od 10 maja.

Wyniki matur zostaną opublikowane online 7 lipca br. Egzamin w terminie poprawkowym odbywa się od 21 do 22 sierpnia br. Absolwenci szkół średnich nie mają obowiązku zdawania matury, aby ukończyć szkołę średnią. Wynik matury jest jednak wymagany w procesie rekrutacji na studia w uczelniach wyższych.

Za dwa tygodnie (23-25 maja) do egzaminów przystąpią też tegoroczni ósmoklasiści. (mo)