Dają przykład

Od wielu lat pracownicy włodawskiego więzienia brylują we wszelkich akcjach charytatywnych. Urządzają zbiórki i licytacje na rzecz chorych dzieci, oddają krew, angażują się w pomoc najbiedniejszym i najbardziej potrzebującym, więc ich udział w „Szlachetnej Paczce” nie był dla nikogo zaskoczeniem.

Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego we Włodawie, jak co roku, włączyli się do udziału w „Szlachetnej Paczce”.

– Problemy zdrowotne, jakie dotknęły wybraną przez zakład rodzinę wpłynęły negatywnie na jej sytuację materialną – mówi por. Daniel Pręciuk z ZK we Włodawie. – Rodzina stara się normalnie funkcjonować, co jednak jest utrudnione z uwagi na problemy finansowe i zdrowotne. Wierzą, że ich sytuacja ulegnie poprawie. W jednostce przez cały ubiegły tydzień trwała zbiórka środków na zabezpieczenie kluczowych potrzeb rodziny oraz związane z tym zakupy. W pomoc rodzinie włączył się również Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej we Włodawie i włodawski Sąd Rejonowy. Potrzebująca rodzina otrzymała tapczan, telewizor, żywność trwałą, środki czystości, odzież, obuwie itp. Ponadto każda z osób z potrzebującej rodziny otrzymała również upominek – opowiada porucznik.

„Szlachetna Paczka” jest ogólnopolskim projektem pomocy potrzebującym rodzinom i osobom samotnym, które znajdują się w ciężkiej sytuacji materialnej, realizowanym przez Stowarzyszenie Wiosna. Idea działania opiera się na zaangażowaniu darczyńców, którzy co roku przed świętami Bożego Narodzenia spełniają potrzeby wybranej rodziny poprzez spotkanie i wsparcie materialne, co ma również głębszy wymiar – odczucie potrzebujących, że nie są sami. Pomoc przed świętami jest szczególnie ważna. W dniach 10-11 grudnia 2022 r. pomoc w ramach projektu otrzymało ponad 15 tys. rodzin i osób samotnych. (b)