Debata u Czarniecczyków

I Liceum Ogólnokształcące w Chełmie, Polska Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie, Wojskowy Instytut Wydawniczy oraz Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej byli organizatorami debaty oksfordzkiej pt. „Niepodlegli, świadomi, odpowiedzialni” (18 listopada). Okazją do spotkania w I LO była obchodzona niedawno rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.

W gronie zaproszonych gości i ekspertów byli m.in. dr Jarosław Gromadziński – generał dywizji Wojska Polskiego, ppłk Wojciech Brykner – zastępca dowódcy 19. Nadbużańskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Adam Krzykowski – dziennikarz TVP, dr Rafał Sieczka – kierownik Katedry Zarządzania Bezpieczeństwem Narodowym chełmskiej PANS, a także Marcin Sińczuk – socjolog WCEO.

Uczniowie oraz goście specjalni debatowali na temat wagi pojęć „niepodległość”, „wolność”, „patriotyzm” w dobie zagrożenia ze strony Rosji i toczącej się wojny w Ukrainie. Wspólnie zastanawiano się nad tym, jak sytuacja zagrożenia przekłada się na postawy patriotyczne oraz działania na rzecz niepodległości wszystkich obywateli. Patronem medialnym debaty był „Nowy Tydzień” w Chełmie. (mo)