Do kogo trafiły miliony od ministra Czarnka?

Ministerstwo Edukacji i Nauki podzieliło 40 mln zł na „rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania”. O dotacje ubiegało się ponad 570 organizacji. Wsparcie otrzymało 42, a jak ujawnili dziennikarze tvn.24 największe, wielomilionowe dotacje z przeznaczeniem na zakup nieruchomości trafiły do organizacji związanych z politykami PiS. Program przez opozycję okrzyknięty został programem „Willa plus”.

Największe dotacje na zakup i wyposażenie nieruchomości trafiły do Fundacji Polska Wielki Projekt (5 mln zł na zakup willi w Warszawie), w której zasiadają posłowie i europosłowie PiS, Fundacji Wolność i Demokracja (4,9 mln zł również na zakup willi w stolicy) założonej przez byłego szefa kancelarii premiera Morawieckiego Michała Dworczyka i działającej od roku Fundacja na Rzecz Wspólnych Spraw Megafon (4,5 mln zł na zakup willi na warszawskim Ursynowie), której prezesem jest  były pracownik kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy, Marek Hryniewicz.

Jak ustalili dziennikarze tvn.24  część organizacji dostała dotacje mimo negatywnej rekomendacji powołanego przez ministra Przemysława Czarnka zespołu ekspertów, bo ostateczna decyzja,  zgodnie z regulaminem, należała do samego ministra. Przemysław Czarnek, a także premier zapewniają, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem, konkurs był dostępny dla wszystkich, a kryteria przejrzyste. Wsparcie otrzymały „znakomite organizacje” i jak zaznaczył szef resortu edukacji pieniądze z MEN na pewno nie będą teraz dostawały „organizacje lewackie, szkodliwe i komuniści”.

Na liście wspartych podmiotów nie brakuje organizacji z naszego regionu i samego Lublina. M.in. 1 mln zł dotacji trafiło do Fundacji Pod Damaszkiem z podlubelskiego Snopkowa na zakup lokalu w apartamentowcu powstającym w Lublinie przy ul. Sowińskiego. Założycielem Fundacji jest ks. Mirosław Matuszny, a z jej statutu wynika, że jej celami działania są: 1) Wspieranie duchowe i materialne parafii rzymskokatolickich; 2) Popularyzowanie i promowanie nauczania Kościoła Katolickiego w Polsce; 3) Promowanie postaw społecznych zgodnych z prawem naturalnych; 4) Prowadzenie działalności na rzecz misji i Kościoła w krajach misyjnych; 5) Prowadzenie działalności kulturalnej i edukacyjnej; 6) Działania na rzecz życia, wspierania rodziny i rodzicielstwa, 7) Podejmowanie działalności charytatywnej, w tym pomocy osobom wykluczonym społecznie.

Ks. Mirosław Matuszny to kapłan, który głośno sprzeciwiał się organizacji Marszu Równości w Lublinie. „W imię Chrystusa stawiamy czoło sodomickiemu terrorowi”, „Tu jest Polska, nie Bruksela, tu się zboczeń nie popiera!” – pisał w 2018 roku na Facebooku ks. Matuszny popierający działania ówczesnego wojewody Przemysława Czarnka chcącego zakazać parady. W dniach organizacji w Lublinie kolejnych Marszy Równości ks. Matuszny organizował publiczne modlitwy o nawrócenie homoaktywistów, a w czasie pandemii koronawirusa chodził po ulicach Lublina z relikwiami patrona miasta św. Antoniego i modlił się o oddalenie zarazy. Ksiądz, którego w 2020 roku metropolita lubelski abp. Stanisław Budzik odwołał z funkcji proboszcza parafii Nawrócenia św. Pawła, uważany jest za nieformalnego duszpasterza lubelskich środowisk narodowych.

Po nagłośnieniu w mediach otrzymania przez Fundację Pod Damaszkiem milionowej dotacji na zakup lokalu w apartamentowcu i ostrej krytyce tego przez posła KO Michała Krawczyka, Fundacja na swojej stronie internetowej wydała oświadczenie.

Czytamy w nim m.in.: „Lokal, jaki Fundacja nabywa z dotacji MEiN przeznaczony jest na cele wsparcia systemu edukacji w Polsce. Kreowanie w mediach wizerunku Fundacji jako „fanatyków” nie tyle zdumiewa czy bulwersuje, wszak przyzwyczaił nas już do takiego gwałtu na prawdzie poziom debaty społecznej w Polsce, ale stawia nas w konieczności zadania kilku kluczowych pytań autorom tej prowokacji medialnej.

Po pierwsze, celem nabycia lokalu ma być stworzenie w nim centrum edukacyjno-szkoleniowego o nazwie Akademia Prawdy, Dobra i Piękna.

Lokal ów znajduje się w apartamentowcu, który owszem, sam deweloper określa jako luksusowy, tyle że Fundacja nigdy nie zamierzała ani nie zamierza kupować luksusowego apartamentu.  Nabywamy znajdujący się w tym budynku LOKAL UŻYTKOWY, który zgodnie z wymogami prawa możemy wykorzystać do celów opisanych we wniosku. Takich lokali poza nabywanym, spełniających opisywane wymagania w Lublinie zwyczajnie w tej chwili nie ma. Lokal po oddaniu do użytku składał się będzie z gabinetu do użytku psychologa i pedagoga, oraz sali do prowadzenia szkoleń, korepetycji i warsztatów ze skromnym zapleczem sanitarnym. […]

We wniosku opisując wykonywane zadania napisaliśmy: W ostatnim czasie w prowadzonej przez nas Przystani Wsparcia Życia Rodzinnego, widać znaczący wzrost pacjentów w wieku szkolnym. Rodzice zgłaszają się z dziećmi borykającymi się z uzależnieniami od mediów społecznościowych, gier, poczuciem wykluczenia, wstydem czy nieumiejętnością nawiązywania relacji oraz zamknięciem się w sobie, występują problemy związane z brakiem kompetencji wychowawczych oraz dewaluacją wartości rodziny. Dostrzegamy konieczność prowadzenia kursów edukacyjnych dla rodziców i ich dzieci, w których będziemy informować o daleko idących zagrożeniach i problemach spowodowanych uzależnieniami od social mediów oraz o sposobach ich rozwiązywania. Lokal w Lublinie pozwoli nam poszerzyć grono odbiorców. […]

Zamierzamy wykorzystując nabyty lokal, aby wspierać System Oświaty i Wychowania umacniając rolę rodziny, edukując i szkoląc kadry nauczycielskie, budząc postawy patriotyczne i obywatelskie. Chcemy propagować i szkolić kadry w zakresie etyki opartej na prawie naturalnym, konstytucyjnym rozumieniu małżeństwa i rodziny oraz roli rodziny w systemie edukacji. […]

„Akademia Prawdy, Dobra i Piękna” będzie wspierała system oświaty i wychowania. Będzie ona miejscem prowadzenia szkoleń podnoszących kwalifikacje kadry nauczycielskiej w zakresie etyki, historii najnowszej, wychowania do życia w rodzinie, przygotowania dalszego i bliższego do życia w małżeństwie i rodzinie, prawa naturalnego.

Pan Poseł postanowił wykorzystać postać Fundatora do uderzenie nie tylko w niego samego oraz Ministra Edukacji, ale w całe dzieło, którego nie zna i jak łatwo się domyśleć o którym usłyszał jako o celu ataku na polityczne zlecenie. […]

Składając wniosek o dotację mieliśmy marzenie, aby zwiększyć zasięg oddziaływania i z jeszcze większym wysiłkiem wychowywać młode pokolenie do patrzenia z miłością na bliźniego oraz uczyć dostrzegać potrzeby innych.

Szkoda, że dziś zostało to nazwane fanatyzmem i bezpardonowo wykorzystane do dzielenia ludzi”. RD

Zobacz kompletną listę podmiotów, które otrzymały dotacje w konkursie MEiN „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania”.