Dobre praktyki w medycynie

GLP (Good Laboratory Practise) to kolejny certyfikat uzyskany przez dynamicznie rozwijający się Zakład Hematoloonkologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, kierowany przez prof. Krzysztofa Giannopoulosa.
Certyfikaty dotyczą oceny stanu mutacji genów kodujących części zmienne łańcuchów ciężkich immunoglobulin (IGHV) oraz oceny mutacji genu TP53 w ramach standaryzacji przeprowadzonej przez Europejską Grupę do Badań nad Przewlekłą Białaczką Limfocytową (ERIC – European Research Initiative on CLL). ERIC jest europejską organizacją, która zajmuje się tworzeniem wspólnych standardów i zaleceń w odniesieniu do diagnostyki i leczenia chorych na CLL oraz chorób pokrewnych. Grupa składa się z około 700 członków reprezentujących ponad 46 krajów. Celem organizacji jest wdrażanie oraz rozwój podstawowych i klinicznych prac badawczych, a także publikowanie naukowej i klinicznej wiedzy dotyczącej CLL i chorób pokrewnych.
Stan mutacji genów IGHV jest niezależnym czynnikiem prognostycznym chorych na CLL. Pozwala na rozróżnienie grupy z mutacją IGHV o korzystnym rokowaniu oraz grupy bez mutacji charakteryzującej się agresywnym przebiegiem choroby. Mutacje w genie TP53 uznawane są za silny czynnik predykcyjny związany z gorszym przeżyciem oraz nawrotami u chorych na CLL. Do tej pory stan mutacji TP53 nie był rutynowo oceniany, przez co również nie były dostępne wystandaryzowane testy i metody do jego określenia.
– Obecnie oznaczanie mutacji genu TP53 poza wartością rokowniczą nabiera istotnego znaczenia klinicznego ze względu na umieszczenie w rekomendacjach Europejskiego Towarzystwa Onkologii Medycznej – ESMO odrębnej ścieżki terapeutycznej dla chorych z mutacją TP53 lub delecją 17p. – podkreśla prof. Krzysztof Giannopoulos. Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jest pierwszym wystandaryzowanym ośrodkiem diagnostycznym wykonującym badania oceny stanu mutacji genów IGHV i TP53.TAK