Dodatkowy nabór na studia trwa

Na lubelskich uczelniach trwa właśnie dodatkowy nabór na studia. Można aplikować zarówno na kierunki humanistyczne, jak i ścisłe czy techniczne, więc ci, którzy jeszcze nie zdecydowali, gdzie rozpoczną naukę w październiku, mają na to ostatnią szansę.

Na Politechnice Lubelskiej do 13 września trwa III tura rekrutacji na 15 kierunków na studia stacjonarne I stopnia. Na liście znajdują się: budownictwo, elektrotechnika, transport, mechanika i budowa maszyn, inżynieria biomedyczna, inżynieria pojazdów, robotyzacja procesów wytwórczych, zarządzanie i inżynieria produkcji, inżynieria odnawialnych źródeł energii, inżynieria recyklingu, inżynieria środowiska, edukacja techniczno-informatyczna, inżynieria i analiza danych, inżynieria bezpieczeństwa, matematyka. Również do 13 września chętni mogą aplikować na studia niestacjonarne I stopnia na kierunki: budownictwo, elektrotechnika, mechanika i budowa maszyn oraz do 14 września na 2 kierunki na Wydziale Zarządzania: inżynierię logistyki i zarządzanie. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://pollub.pl/rekrutacja.

I dla umysłów ścisłych i dla fanów nauk społecznych

Także na UMCS-ie są jeszcze wolne miejsca na studiach stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich. Na kierunkach, na których prowadzona jest dodatkowa rekrutacja, pozostało od kilku do kilkunastu wolnych miejsc.

– Zachęcamy maturzystów do aplikowania m.in. na Administrację publiczną, Bezpieczeństwo narodowe, Biologię, Chemię, Europeistykę, Filozofię, Geografię, Germanistykę, Ukrainistykę, Historię, Kognitywistykę, Pedagogikę, Socjologię, Społeczeństwo informacyjne, Stosunki międzynarodowe, Technical Physics czy Turystykę i rekreację – mówi Katarzyna Skałecka z Centrum Prasowego UMCS.

Pełna lista kierunków, na których trwa aktualnie nabór, znajduje się na stronie Systemu Obsługi Rekrutacji (SOR): www.rekrutacja.umcs.pl. – Na większości kierunków studiów I stopnia planujemy zakończenie naboru w połowie września, jednak zachęcamy do sprawdzania harmonogramów i zasad przyjęć znajdujących się w indywidualnych opisach poszczególnych kierunków na stronie SOR – dodaje K. Skałecka.

Wrzesień to także standardowo czas rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia oraz studia podyplomowe. Wśród tegorocznych nowości są E-edytorstwo i techniki redakcyjne oraz Biology, specialization: Molecular biology. Pełen katalog oferty edukacyjnej II stopnia na UMCS znajduje się na stronie: https://rekrutacja.umcs.pl/studia-ii-stopnia/katalog-kierunkow-studia-ii-stopnia/

Obecnie w ofercie kształcenia UMCS znajduje się niemal 70 kierunków studiów podyplomowych realizowanych na wszystkich wydziałach oraz w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców. Wśród nich oprócz kierunków cieszących się od dawna dużą popularnością, jak np. Coaching i mentoring, Rachunkowość, Menedżer XXI wieku czy Logopedia, znajduje się również tegoroczna nowość – Metodyka i metodologia pracy socjalnej. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych kierunków studiów, zasad naboru oraz harmonogramów rekrutacyjnych są dostępne na stronie www.rekrutacja.umcs.pl.

Humanistyczna przyszłość

Rekrutacja w naborze wolnym na KUL-u trwa do 23 września. Wśród dostępnych kierunków są m.in. administracja, architektura krajobrazu, biotechnologia, edytorstwo, ekonomia, historia, pedagogika, retoryka stosowana, socjologia, stosunki międzynarodowe czy Sztuczna Inteligencja. Wszystkie kierunki znajdują się w serwisie rekrut.kul.lublin.pl. Zawsze można też dopytać o interesujący nas kierunek pracowników uczelni. – Kompleksowego wsparcia kandydatom na studia I i II stopnia oraz studia jednolite magisterskie, prowadzone zarówno w języku polskim, jak i angielskim, udzielają pracownicy Biura Rekrutacji, działającego w strukturze Działu Kształcenia KUL. Pracownicy Biuro udzielają pomocy w czterech językach: polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim – informuje Monika Stojowska, zastępca rzecznika prasowego KUL.

Uczelnia udziela również szczególnego wsparcia kandydatom z Ukrainy. W trwającej rekrutacji zgłosiło się ponad 200 kandydatów z tego kraju. Wybierają oni najchętniej zarządzanie, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo (w języku polskim i angielskim), informatykę  (w języku polskim i angielskim), lingwistykę stosowaną, ekonomię i bezpieczeństwo narodowe. Kandydaci z Ukrainy, aby studiować bezpłatnie na KUL-u, muszą potwierdzić znajomość języka polskiego na poziomie B2 oraz przedstawić świadectwo dojrzałości. MG

News will be here