Dokumentacja zmurszała w szufladzie

Urzędnicy tłumaczą brak aktualnej możliwości realizacji boisk przy Szkole Podstawowej nr 28 im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej, mieszczącej na osiedlu Skarpa, trudną sytuacją finansową miasta

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej, mieszcząca się na osiedlu Skarpa, jest jedną z największych miejskich podstawówek. W latach 90-tych ubiegłego wieku uczęszczało do niej nawet ponad 2,5 tys. uczniów, a obecnie jest ich niespełna tysiąc. Tylko w tym roku szkolnym edukację w pięciu klasach rozpoczęło tu 99 pierwszaków. Niestety od lat placówka ta nie może się doprosić o wykonanie kompleksowej modernizacji boisk, których stan nie zmienił się wiele od uruchomienia szkoły w latach 80-tych.

Podczas ostatniej kampanii wyborczej prezydent Lublina, Krzysztof Żuk obiecał mieszkańcom dzielnicy realizację nowych boisk pod hasłem „budowy stadionu lekkoatletycznego”.

Niestety, inwestycji tej jak dotąd nie wpisano nawet do wieloletniej prognozy finansowej, choć wydano pieniądze na opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej, która zdążyła się już przeterminować.

– Szacunkowy koszt takiej inwestycji to ok. 4 mln zł. Miasto dysponuje dla tego zadania projektem budowlanym, który wymaga aktualizacji – potwierdza Monika Głazik z biura prasowego lubelskiego Urzędu Miasta.

Urzędnicy tłumaczą brak aktualnej możliwości realizacji boisk przy SP nr 28 trudną sytuacją finansową miasta, na którą znaczny wpływ ma m.in. trwająca pandemia koronawirusa. Zamiast nakreślenia przyszłych ram czasowych dla realizacji tej inwestycji… wyliczają inne trwające zadania związane z oświatą.

– Sytuacja znacznego ograniczenia dochodów miasta przy wzrastających wydatkach, powoduje konieczność ograniczenia wydatków zarówno bieżących jak i inwestycyjnych, również na zadania oświatowe. W budżecie Lublina na 2021 rok zaplanowano środki m.in. na rozpoczęcie budowy segmentu przedszkolnego przy Zespole Szkół nr 12 na Sławinie, kuchni ze stołówką i segmentem dydaktycznym w Szkole Podstawowej nr 52 na Felinie, kontynuację budowy sali gimnastycznej i boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica, a także budowę boiska przy szkole na ul. Berylowej (SP nr 58 – przyp. red.). Planowane jest zakończenie przebudowy Zespołu Szkół Ekonomicznych i kontynuacja termomodernizacji obiektów oświatowych – mówi Monika Głazik.

Wkrótce ma ruszyć za to remont oświetlenia zewnętrznego przy SP nr 28, na którego fatalny stan zwrócił naszą uwagę jeden z rodziców. – Porozbijane oprawy z resztkami kloszy zwisającymi nad chodnikiem nie są zbyt bezpieczne. Do tego teren szkoły jest obecnie zaciemniony, a w szczególności dotyczy to niestety placu przed głównym wejściem –informował nasz Czytelnik.

Środki niezbędne na naprawę latarni zostały już zabezpieczone w planie wydatków na utrzymanie obiektów oświatowych.

– Fundusze na ten cel zostaną przekazane do Wydziału Inwestycji i Remontów UM w lutym. Nowe oświetlenie zostanie wykonane w nowoczesnej technologii LED, co wiąże się z wymianą opraw i poprawą oświetlenia tego terenu – obiecuje Monika Głazik z lubelskiego ratusza.

Marek Kościuk