Po dotację do Poleskiej Doliny Bugu

W Lokalnej Grupie Działania „Poleska Dolina Bugu” trwa nabór wniosków o przyznanie dotacji na budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej oraz na doposażenie zespołów artystycznych.

O dotacje mogą starać się jednostki sektora finansów publicznych, organizacje pozarządowe oraz kościelne osoby prawne z obszaru objętego LSR (lokalną strategią rozwoju) tj. z gmin: Włodawa, Hańsk, Wola Uhruska, Ruda-Huta, Hanna, Wyryki, Stary Brus oraz z gminy miejskiej Włodawa. Nabór wniosków potrwa do 15 listopada. Natomiast od 2 do 15 listopada w LGD „Poleska Dolina Bugu” będzie prowadzony kolejny nabór wniosków o przyznanie dotacji dla osób fizycznych na podjęcie działalności gospodarczej oraz dla przedsiębiorców na rozwój firm. Warunki przyznania dofinansowania oraz dokumenty aplikacyjne są udostępnione na stronie internetowej LGD „Poleska Dolina Bugu”: dolinabugu.pl/dla wnioskodawców/ogłoszenia o naborach. Bliższe informacje o naborach wniosków można uzyskać w biurze LGD: Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa, tel. 732 821 113.(a)