Druhowie uzbrojeni po zęby. Gdyby tak wybory były co rok…

Druhowie z Topoli obdarowani zostani nowym, lekkim wozem strażackim. Takiego właśnie potrzebowali

Trudno zliczyć wozy i sprzęty jakie przed wyborami trafiły do Ochotniczych Straży Pożarnych w całym kraju. Wśród obdarowanych znaleźli się również druhowie z gminy Krasnystaw i Izbica.

Na nowe Iveco Daily warte 400 tysięcy złotych, które trafiło przed wyborami do druhów z Topoli w gminie Izbica złożyły się: ministerstwo spraw wewnętrznych, ministerstwo klimatu, Komenda Główna PSP, gmina Izbica, WFOŚIGW oraz Bank Spółdzielczy w Izbicy. Iveco Daily to lekki samochód ratowniczo-gaśniczy, który doskonałe sprawdza się w różnego rodzaju akcjach. Posiada autopompę dwuzakresową napędzaną z układu napędowego pojazdu, która umożliwia podawanie środków gaśniczych do dwóch nasad DN75, węże gaśnicze tzw. szybkiego natarcia czy działko dachowe. Może pomieścić 1500 litrów wody. Właśnie takiego potrzebowali strażacy-ochotnicy z Topoli

Z kolei cztery jednostki OSP z gminy Krasnystaw zostaną doposażone w specjalne ubrania oraz sprzęt do ratowania ludzi i mienia. Zakupy, które będą możliwe dzięki środkom z Funduszu Sprawiedliwości, mają być zrealizowane przed końcem roku.

Zgodnie z umową podpisaną jeszcze przed wyborami przez wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego i wójta gminy Krasnystaw Edytę Gajowiak-Powroźnik pieniądze z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zostaną wykorzystane na doposażenie OSP w Małochwieju Dużym, Krupem, Bzitem i w Siennicy Nadolnej. Dwie pierwsze działają w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, a ich przedstawiciele byli obecni przy podpisaniu umowy o przyznaniu środków. – Strażacy otrzymają komplety specjalnych ubrań i butów, węże strażackie, piłę spalinową, wkrętarki akumulatorowe, aparat powietrzny i akumulatory do radiotelefonu – wymieniają gminni urzędnicy. Na wszystkie zakupy samorząd otrzyma 70 tys. zł, a z własnego budżetu dołoży tylko 707 zł. (k)

News will be here