Duma rodziców i szkół

Dobiegły końca konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych organizowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty i Lubelskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Wśród laureatów nie zabrakło uczniów z Chełma, Włodawy i Krasnegostawu.
Konkursy przedmiotowe każdego roku wzbudzają w szkołach sporo emocji. Przystępują do nich tysiące uczniów, ale tytuł laureata mogą zdobyć jedynie nieliczni. Na szczególne uznanie zasługują zwłaszcza ci uczniowie, którym udaje się zostać laureatem więcej niż jednego konkursu. Uczeń SP w Wierzbicy Łukasz Staniak został laureatem aż trzech konkursów – polonistycznego, ortograficznego i historycznego. Laureatką trzech konkursów – polonistycznego, ortograficznego i matematycznego – została także uczennica SP nr 11 w Chełmie Gabriela Dadas. Z podwójnego sukcesu cieszą się: Aleksandra Pajer – uczennica SP nr 5 w Krasnymstawie, która została laureatką konkursów z języka polskiego i matematyki, oraz Miłosz Kowalczyk – uczeń SP nr 1 w Chełmie – laureat konkursów polonistycznego i matematycznego.

Gratulacje mogą przyjmować także laureaci:

– konkursu matematycznego: Maciej Szymański – SP nr 3 we Włodawie, Tomasz Karpiński – SP w Izbicy, Bartosz Steć – SP nr 11 w Chełmie;
– konkursu z j. angielskiego: Julia Kowalczuk – Niepubliczna SP nr 2 w Chełmie, Norbert Heratym – ZSP w Wojsławicach-Kolonii, Martyna Kudelska – SP nr 8 w Chełmie, Jan Gębicki – SP nr 8 w Chełmie;
– konkursu polonistycznego: Angelique Ratkowski – SP nr 3 we Włodawie, Natalia Jokisz – SP nr 11 w Chełmie, Mateusz Grzeluk – Pierwsza Społeczna SP w Chełmie, Małgorzata Zarczuk – SP nr 3 we Włodawie, Karolina Wojtal – SP nr 2 we Włodawie, Paulina Kołtun – SP nr 11 w Chełmie;
– konkursu historycznego: Igor Czechowski – SP nr 7 w Chełmie, Izabela Staszewska – SP w Wierzbicy, Maksymilian Rzemiński – SP w Łopienniku Nadrzecznym;
– konkursu ortograficznego: Sophie Perczyk – SP nr 2 we Włodawie, Kacper Jachymczak – SP w Rudzie-Hucie. (kg)