Dzień po tylko do trzech aptek

Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło realizację pilotażowego programu, zakładającego wydawanie przez farmaceutów recept na tzw. tabletki „dzień po”. W naszym regionie przystąpiły do niego tylko cztery apteki – trzy w Chełmie i jedna w Krasnymstawie.

Z początkiem maja br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące pilotażowego programu usług farmaceutycznych z zakresu zdrowia reprodukcyjnego. Na jego podstawie także farmaceuci, a nie jak było do tej pory tylko lekarze, mogą wystawić recepty na tzw. tabletki „dzień po”.

Przyjęta przez sejm i senat na początku br. nowelizacja ustawy w sprawie antykoncepcji awaryjnej, zakładająca dostęp do tabletek „dzień po” (zawierających octan uliprystalu) dla osób powyżej 15 roku życia bez konieczności okazania recepty, została zawetowana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Decyzję tę jego kancelaria tłumaczyła m.in. wolą poszanowania konstytucyjnych praw i standardu ochrony zdrowia dzieci. Minister zdrowia Izabela Leszczyna w marcu br. zapowiadała, że ma „plan B”, a wkrótce potem ogłosiła, że te kwestie będzie regulować rozporządzenie.

– Przygotowaliśmy rozwiązanie, które nie jest idealne, ale jedyne możliwe i zgodne z prawem. Pilotaż nie tylko ułatwia dostęp do antykoncepcji awaryjnej, ale jest też programem edukacyjnym. To bezpieczna tabletka z punktu widzenia medycznego i akceptowalna z punktu widzenia etycznego – mówiła minister.

Apteki, które chcą świadczyć usługi wystawiania recept mogą podpisywać umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. W województwie lubelskim jak dotąd zdecydowało się na to 18 podmiotów, w tym trzy apteki z Chełma (Apteka – ul. Szpitalna 38, Apteka Centrum – Lubelska 8, Same Dobre Apteki – Apteka Centrum – Szpitalna 47); w Krasnymstawie jedna – Apteka Eskulap – Okrzei 15/5.

W aptekach, które przystąpią do programu, farmaceuta będzie mógł wystawić receptę na antykoncepcję awaryjną, która zawiera w swoim składzie octan uliprystalu. To substancja, która hamuje lub opóźnia owulację. Wystawienie recepty musi być uzasadnione stanem zdrowia pacjentki związanym z ryzykiem nieplanowanej ciąży, dlatego farmaceuta będzie zobligowany do przeprowadzenia wywiadu z pacjentką. Ma się ona odbywać w oddzielnym pomieszczeniu. Powinien także zweryfikować wiek (antykoncepcja awaryjna jest dostępna dla osób powyżej 15 roku życia) na podstawie dokumentu ze zdjęciem. Pilotaż programu potrwa do 30 czerwca 2026 r. (w)

News will be here