Dzień Pracownika Socjalnego

(25 listopada) W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Pracownika Socjalnego. Ustawowe święto pracowników socjalnych i wszystkich osób pracujących w różnorodnych instytucjach pomocy społecznej było okazją do podziękowań i wręczenia odznaczeń i wyróżnień. Wśród wyróżnionych znalazło się miejsce dla włodawskiego MOPS, POW Przystań i DPS w Różance.

Przypadający na dzień 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem osób pracujących nie tylko w ośrodkach pomocy społecznej, ale także w różnorodnych instytucjach pomocy, rynku pracy, rehabilitacji, placówkach leczniczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób potrzebujących pomocy. Głównym celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych.

Ośrodki Pomocy Społecznej utworzone zostały w 1990 r. Od tego czasu ich rola diametralnie się zmieniła. W ostatnich latach do jednostek trafiło wiele zadań spoza ustawy o pomocy społecznej: świadczenia rodzinne i opiekuńcze, świadczenia alimentacyjne, świadczenia wychowawcze, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, osłonowe i węglowe, stypendia i wyprawki szkolne, zadania związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom, przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, karta dużej rodziny, a ostatnio również zadania wynikające z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

W Lublinie dyrektor i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie odebrali z rąk wojewody lubelskiego wyróżnienie za wybitne osiągnięcia w zakresie pomocy społecznej. Pochwałę otrzymali pracownicy socjalni, asystent rodziny i wychowawcy świetlicy środowiskowej.

– Zgłoszeni do wyróżnienia pracownicy z ogromnym zaangażowaniem podejmują pracę na rzecz mieszkańców naszego miasta – mówi Anna Borkowska-Łuć, dyrektor MOPS we Włodawie. – Pełni poświęcenia włączają się w akcje charytatywne, działania wspomagające osoby potrzebujące, festyny i spotkania integrujące społeczność lokalną. Chętnie wykonują dodatkowe zadania uczestnicząc w realizacji projektów i programów skierowanych do osób starszych, niepełnosprawnych oraz rodzin wymagających wsparcia. Niesiona pomoc często wykracza poza obowiązki służbowe, szeroko rozumianą pracę socjalną i wspieranie rodziny. Działając w środowisku kształtują pozytywny obraz pomocy społecznej.

Dyplomy uznania w kategorii indywidualnej za wieloletnie zaangażowanie oraz działania na rzecz osób starszych i osób z niepełnosprawnościami otrzymały również pracownice Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Różance – Małgorzata Czelej i Joanna Kwiatkowska oraz Małgorzata Poprawska – pracownik socjalny, zatrudniona w Powiatowym Ośrodku Wsparcia ,,Przystań’’ we Włodawie. (pk)