Edukacja zdrowotna i ekologiczna

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Żukowie zawsze chętnie i aktywnie uczestniczą we wszelkich działaniach prozdrowotnych i profilaktycznych. Pod koniec marca w ramach realizacji programu profilaktycznego Szkoły Podstawowej w Żukowie i programów ogólnopolskich „Trzymaj formę”, „Bieg po zdrowie” oraz „Programu dla szkół” organizowanego przez KOWR i UE odbyła się szkolna impreza promująca zdrowy styl życia.

W ramach prozdrowotnych działań dzieci z klas I – III oraz wychowankowie oddziału przedszkolnego w Korolówce przygotowały sałatki owocowe w niekonwencjonalny sposób. Dekoracje z owoców przedstawione na sali cieszyły oczy wszystkich. Najmłodsza grupa przedszkolaków wystąpiła z montażem słowno-muzycznym o tematyce zdrowego żywienia i higienie przygotowywania posiłków.

Natomiast uczniowie klasy IV wykonali plakaty o tematyce profilaktycznej czyli szkodliwości używek: tytoniu, alkoholu i narkotyków. Starsi uczniowie przedstawiali scenki profilaktyczne z humorem i morałem. W tradycje szkoły na trwałe wpisała się zumba dla dzieci, jako forma aktywnego spędzania wolnego czasu, w której wzięli udział wszyscy uczniowie. Inną formą znajomości zasad zdrowego odżywiania oraz stylu życia był turniej „Jeden z dziesięciu”.

Uczniowie wykazali się wiedzą o zdrowiu i zasadach zdrowego odżywiania. Aby każdy potrafił udzielić pierwszej pomocy odbył się pokaz czynności ratowania życia z treningiem szkoleniowym dla wszystkich uczniów szkoły. Ponadto pod hasłem „Ćwicz by zdrowym być” – uczniowie brali udział w sztafecie sprawnościowej.

W Szkole Podstawowej w Różance także działo się wiele. Powitanie wiosny połączono z Dniem Ziemi. Najpierw była krótka inscenizacja wprowadzająca do tematu. Potem odbył się pokaz mody wiosennej, kreacje prezentowane na różowym dywanie przerosły najśmielsze oczekiwania.

Kolejnym punktem programu był Wiosenny Turniej Grup, które rywalizowały ze sobą w różnych kategoriach. Były zawody w przenoszeniu zajączków, układanie wyrazów z wylosowanych liter, prezentacja piosenek o tematyce wiosennej i ekologicznej, układanie wiosennych fryzur i tworzenie Eko – plakatów.

– Edukacja zdrowotna i ekologiczna jest to proces, w którym dzieci nabywają umiejętności dbania o zdrowie własne i społeczność, w której żyją, powinna być więc obecna na co dzień w ich życiu – mówi wójt Dariusz Semeniuk – Dlatego cieszę się, że w szkołach w naszej gminie nauczyciele dbają o upowszechnianie wiedzy o właściwych zachowaniach zdrowotnych, dbają o promowanie i kształtowanie zdrowego i ekologicznego stylu życia już od najmłodszych lat. (a)