Ekspresowa podwózka chorych

Parking przy klinice przez cały dzień jest zapchany, a od bramki wjazdowej pod szpital trudno przecisnąć się w ciągu 10 minut

Czytelnicy ciągle skarżą się na zbyt krótki czas bezpłatnego parkowania przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym przy ul. Jaczewskiego 4. Prawdopodobnie do 2020 r. nic się jednak w tej kwestii nie zmieni.


Dziesięciominutowy, bezpłatny postój na przyszpitalnym parkingu często okazuje się zbyt krótki, żeby podwieźć chorych pod szpital. – Odwoziłem chorego teścia na kontrolną wizytę w szpitalu. Niestety, było to w godzinach szczytu, do bramki wyjazdowej ustawiła się długa kolejka aut. Zabrakło mi dosłownie dwóch-trzech minut do wyjazdu. Musiałem wysiąść z auta, kupić bilet, jakbym parkował całą godzinę, i dopiero mogłem wyjechać – mówi nasz czytelnik, który poruszył tę sprawę.
Czas darmowego wyjazdu z parkingu określił Uniwersytet Medyczny, do którego należy teren parkingu. Zapis 10 bezpłatnych minut pojawił się w specyfikacji przetargowej. – Czas bezpłatnego pobytu został wydłużony w stosunku do poprzedniej umowy. Z naszych obserwacji wynika, że jest wystarczający – informuje Włodzimierz Matysiak, rzecznik prasowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. – Wszystko zależy od pory dnia i natężenia ruchu. Często bywa, że wyjazd i wjazd jest bezkolizyjny. Jeżeli np. osoby pracujące w szpitalu kończą dzień pracy (zmianę), to wówczas liczba samochodów jest większa niż normalnie przy korzystaniu z parkingu. Jednak kolejka samochodów to faktyczny problem tego parkingu – przyznaje rzecznik.
Firma Dejw z Limanowej, która zarządza parkingiem przy ulicy Jaczewskiego, mimo ponagleń przez cały tydzień nie znalazła czasu, by odpowiedzieć na nasze pytanie o możliwość wydłużenia czasu darmowego parkowania i odnieść się do sprawy.
– Zgłaszane przez kierowców i użytkowników parkingu uwagi zostaną uwzględnione po zakończeniu umowy z obecnym operatorem i wyłonieniu kolejnego, w następnym przetargu, co nastąpi w 2020 roku – informuje Włodzimierz Matysiak. (EM.K.)

Firma Dejw po raz pierwszy wygrała przetarg na obsługę parkingu już w maju 2015 roku i wtedy też były problemy z ustalonym 10-minutowym wyjazdem. Kierowcy zwracali uwagę, że jest on za krótki. Należąca do firmy Dejw grupa AdminPark w Lublinie zarządza aż trzema parkingami przy uniwersyteckich szpitalach. Od 15 lutego tego roku zajmuje się obsługą parkingu przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Lublinie. Administruje też płatnymi parkingami przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie i płatnymi parkingami przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie.