Ekspresówka przyspiesza

W blasku fleszy i przed telewizyjnymi kamerami, w obecności ministra infrastruktury, Andrzeja Adamczyka oraz wicemarszałek sejmu, Beaty Mazurek lubelski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisał umowę na opracowanie koncepcji programowej dotyczącej budowy drogi ekspresowej z Piask do Dorohuska, z wyłączeniem północnej obwodnicy Chełma.

Uroczystość odbyła się w Chełmskiej Bibliotece Publicznej. Umowę podpisali: Mirosław Czech – dyrektor i Zbigniew Szepietowski – wicedyrektor lubelskiego oddziału GDDKiA oraz Ireneusz Malewicz, dyrektor generalny firmy TPF, która zajmie się opracowaniem koncepcji programowej na budowę drogi ekspresowej S12 Piaski – Dorohusk.

Obecny na uroczystości minister infrastruktury Andrzej Adamczyk nie omieszkał podkreślić starań o drogowe inwestycje chełmskiej posłanki, wicemarszałek sejmu Beaty Mazurek. – Dzięki pani marszałek północna obwodnica Chełma została wpisana do części podstawowej Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad. Ma zapewnione finansowanie. Trzeba też zrealizować drogę Piaski – Dorohusk, czy S17 nie tylko z Warszawy do Lublina, ale też w kierunku granicy państwa polskiego w Hrebennem – stwierdził minister Adamczyk.

– Podpisanie dzisiejszej umowy na opracowanie koncepcji programowej S12 Piaski – Dorohusk to kolejny krok, by łączyć Polskę – mówiła B. Mazurek. W uroczystym podpisaniu umowy udział wzięli też wojewoda lubelski Przemysław Czarnek i prezydent Chełma, Jakub Banaszek.

Jak już pisaliśmy, we wrześniu ubiegłego roku lubelska GDDKiA podpisała umowę z firmą Mosty Katowice na opracowanie koncepcji programowej obwodnicy Chełma. Dokument ma być gotowy najpóźniej w sierpniu przyszłego roku. Sama obwodnica o długości około 17 km ma powstać na przełomie 2024/2025 roku. Z kolei S12 Piaski – Dorohusk do opracowania koncepcji podzielono na dwa odcinki, pierwszy z Piask do węzła Chełm Zachód (34,6 km), drugi z węzła Chełm Wschód do Dorohuska (23 km). – To oznacza to, że przygotowywana jest dokumentacja dla całego odcinka S12 od Piask do granicy z Ukrainą o długości 75 km – podkreśla Krzysztof Nalewajko, rzecznik prasowy lubelskiej GDDKiA.

Firma TPF ma 23 miesiące na realizację całego opracowania. Łączny koszt dokumentacji ustalającej ostateczny techniczny wariant realizacji inwestycji oraz przeprowadzone rozpoznanie podłoża gruntowego to blisko 9,7 mln zł. Projektanci przygotują analizy i prognozy ruchu, opracowania geodezyjne i kartograficzne dla celów projektowania dróg, a także opracowania geologiczno-inżynierskie, hydrogeologiczne, geotechniczne i hydrologiczno-hydrauliczne. Wyniki ich pracy posłużą również do przygotowania dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji w trybie projektuj i buduj.

Przebieg przyszłej drogi ekspresowej S12 od Piask do Dorohuska jest już ustalony decyzją środowiskową i nie ulegnie zmianie. Projektanci przygotują propozycje rozwiązań obsługi ruchu lokalnego, dojazdów do pól i posesji. Rozwiązania te zostaną przedstawione mieszkańcom terenów, przez które poprowadzi przyszła S12, podczas spotkań informacyjnych. Będzie to ostatni czas na zgłaszanie ewentualnych uwag do projektu. (s)

Przejedź się planowaną obwodnicą Chełma