Ekspresówki ruszyły z kopyta

Lubelski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nie zwalnia tempa. Otwarto dwa przetargi, jeden na opracowanie koncepcji programowej dotyczącej budowy S12 z Piask do obwodnicy północnej Chełma i odcinka do granicy państwa w Dorohusku, drugi na przygotowanie dokumentacji na budowę S17 z Piask do Hrebennego, która będzie wiodła przez powiat krasnostawski. Ponadto w Internecie już pojawiła się komputerowa wizualizacja północnej obwodnicy Chełma.

Od ponad roku lubelskim oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad kieruje chełmski radny Mirosław Czech. Przez ten czas wiele wydarzyło się, jeśli chodzi o kwestie związane z rozbudową infrastruktury drogowej w naszym regionie.

Z kopyta ruszyły prace przygotowawcze dotyczące budowy oczekiwanej od ponad 20 lat północnej obwodnicy Chełma. We wrześniu ubiegłego roku GDDKiA podpisała umowę z firmą Mosty Katowice na opracowanie koncepcji programowej. Po nieco ponad pięciu miesiącach pracy projektantów w Internecie już można obejrzeć przebieg całej obwodnicy – pojawiła się jej komputerowa wizualizacja. Można ją zobaczyć na Kanale YouTube firmy Mosty Katowice.

Koncepcja ma być gotowa najpóźniej w miesiącach wakacyjnych 2020 roku, ale niewykluczone, że przy takim tempie prac, zadanie zostanie ukończone przed czasem. Kolejnym krokiem będzie ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargu na wyłonienie wykonawcy całego przedsięwzięcia. Inwestycja ma być realizowana metodą projektuj i wybuduj. Wszystko wskazuje na to, że budowa ruszy w 2023 roku, a zakończy się w 2025 r.

To nie koniec działań GDDKiA w naszym regionie. Kilka tygodni temu otwarto oferty w przetargu na opracowanie koncepcji programowej trzech odcinków S12: z Piask do Dorohuczy o długości 12,9 km, z Dorohuczy do węzła Chełm Zachód ok. 21,7 km co stanowiło pierwszą część zamówienia i z obwodnicy północnej do granicy państwa w Dorohusku – ok. 23 km – drugą część przetargu. Złożono w sumie jedenaście ofert, a większość z nich dotyczyła obu części zamówienia. Najkorzystniejsze ceny zaproponowała firma TPF z Warszawy, wyceniając swoje prace na łączną kwotę blisko 9,7 mln zł.

Z kolei aż 10 firm jest zainteresowanych opracowaniem dokumentacji dla S17 z Piask do Hrebennego, przez powiat krasnostawski. Przetarg podzielono na dwie części. Pierwsza dotyczy trzech odcinków: z węzła Piaski do węzła Łopiennik – 15,9 km, druga z węzła Krasnystaw Północ do węzła Izbica – 17,8 km, a trzecia z węzła Izbica do węzła Zamość Sitaniec – 10,3 km. Na to zamówienie wpłynęło dziewięć ofert o wartości od około 7 mln zł do 12,2 mln zł.

Wartość kosztorysowana wynosi 10,7 mln zł. Druga część opracowania obejmuje cztery odcinki od węzła Zamość Wschód do węzła Hrebenne o łącznej długości ponad 54 km. – Dla obu części wykonawcy przygotują dokumentację pokazującą bardziej szczegółowe rozwiązania z uwzględnieniem obsługi ruchu lokalnego.

Projektanci przeprowadzą analizę i prognozę ruchu, opracowania geodezyjne i kartograficzne dla celów projektowania dróg, a także opracowania geologiczno-inżynierskie, hydrogeologiczne, geotechniczne i hydrologiczno-hydrauliczne. To pozwoli zaprojektować ostateczny techniczny wariant realizacji inwestycji i przeprowadzić rozpoznanie podłoża gruntowego – mówi Krzysztof Nalewajko, rzecznik prasowy lubelskiego oddziału GDDKiA.

Dyrekcja otworzyła też oferty do trzeciej części przetargu, w którym zadaniem wykonawcy będzie opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej. Dotyczy to odcinków pomiędzy węzłami Łopiennik i Krasnystaw Północ (ok. 9,8 km) oraz Zamość Sitaniec i Zamość Wschód (ok. 12 km).

W przypadku tych dwóch odcinków wykonawca dokumentacji przeanalizuje możliwe warianty przebiegu trasy przedstawiając je mieszkańcom. Po uzyskaniu decyzji środowiskowej na jeden z wariantów przeprowadzi jeszcze badania geologiczne terenu oraz wykona elementy koncepcji programowej. (r)

Przejedź się planowaną obwodnicą