Figa z makiem, a nie miejsca pracy

Od kilku miesięcy mówi się, że na terenie powiatu krasnostawskiego może powstać podstrefa będąca częścią Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park zarządzanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu z siedzibą w Mielcu. Jako potencjalne lokalizacje wskazywano działki w gminach Żółkiewka, Izbica czy Siennica Różana. Spore nadzieje wiązał z inwestycją Jacek Lis, wójt Żółkiewki. – Podstrefa obejmowałaby działki o łącznej powierzchni 1,25 ha – zapowiadał w grudniu 2015 r. Planowano, by podstrefę zlokalizować w miejscowości Żółkiew Kolonia, przy drodze wojewódzkiej nr 842 Kraśnik-Krasnystaw, na działce po byłym młynie. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Żółkiewka, można w tym miejscu zajmować się wszelkiego rodzaju usługami. Co ważne, planowane do ujęcia w ramach podstrefy tereny nie leżą w obszarze oddziaływania Natura 2000, jest tu za to podciągnięty wodociąg i kanalizacja sanitarna. – Liczymy na to, że przy okazji promocji całej strefy Mielec, naszymi terenami zainteresują się inwestorzy szukający lokalizacji dla nowych przedsięwzięć. W takim przypadku bezpośrednimi korzyściami dla naszej gminy byłyby utworzenie nowych miejsc pracy oraz wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości – podkreślał wówczas wójt Lis.
Niestety, dziś wiadomo, że z wielkich inwestycji w Żółkiewce nic nie będzie. O losy podstrefy zapytał w zakładce „pytania do wójta” na stronie urzędu gminy internauta Tomasz. – Ze względu na niewielką powierzchnię oraz brak przeznaczenia tego obszaru w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na potrzeby przemysłu, nie został on włączony do strefy. Niestety, gmina nie posiada innych nieruchomości tego typu, które spełniałyby warunki strefy ekonomicznej – rozwiał nadzieje wójt Lis. (kg)