Forum Firm Rodzinnych Lubelszczyzny

W środę, 29 marca, w Lublinie odbyło się Forum Firm Rodzinnych Lubelszczyzny.

– Firmy rodzinne zajmują szczególne miejsce w świecie biznesu są trzonem polskiej gospodarki, prowadzą działalność w większości sektorów. Cechuje je determinacja istnienia wielopokoleniowego oraz ambicje rozwoju, mimo zawirowań geopolitycznych czy ekonomicznych. Panująca w nich unikalna kultura organizacyjna powstająca w oparciu o więzi rodzinne oraz pokoleniowe wartości wpływa na wzrost zaangażowania osób zarządzających. Przekazywana z pokolenia na pokolenie wiedza oparta na unikatowych informacjach o branży i otoczeniu konkurencyjnym pozwala na szybkie reagowanie na kryzysy, zwiększając konkurencyjność tych podmiotów gospodarczych – podkreśla Agnieszka Gąsior-Mazur, prezes Stowarzyszenia Lubelski Klub Biznesu, organizatora wydarzenia. – Forum Firm Rodzinnych Lubelszczyzny było kolejną okazją do wymiany doświadczeń, dzielenia się najlepszymi praktykami i nawiązania nowych relacji biznesowych w tym niezwykle ważnym sektorze polskiej gospodarki. Uczestnicy dowiedzieli się m.in., jakie wybory powinni podejmować, aby ich działania były kontynuowane przez kolejne pokolenia, jakie są możliwości pozyskania wsparcia w ekspansji zagranicznej. Dodatkowo omówiona została konstytucja firmy rodzinnej, a także metody łączenie funkcji lidera firmy rodzinnej z czasem dla siebie i rodziny.

Gościem specjalnym wydarzenia był Andrzej Blikle, przez wiele lat prowadzący rodzinną firmę a od 2008 roku firmę doradczą Andrzej Blikle Doradca, profesor w Instytucie Podstaw Informatyki PAN, członek Europejskiej Akademii Nauk. W Forum uczestniczył również dr n. pr. Marek Wocha, Zastępcę Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Jednym z patronów medialnych Forum był „Nowy Tydzień”, a partnerem strategicznym kancelaria Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k. ZM