Gaz w głosowaniu nie przeszkadza

Przez nadmierne stężenie radonu wyprowadzono uczniów z budynku szkoły w Święcicy. Ale gaz nie jest przeszkodą, by pracowała tam obwodowa komisja i mieszkańcy przychodzili na głosowanie w kwietniowych wyborach.

Mieszkańcy Święcicy nadal mają żal do gminy, że zmierza do likwidacji ich szkoły. I starają się wykazywać niekonsekwencję gminnych urzędników. – Powodem przeniesienia uczniów do Wierzbicy miał być radon, ale w pracy obwodowej komisji wyborczej, której siedzibą jest szkoła, gaz już nie przeszkadza – mówią w nawiązaniu do ostatnich decyzji Komisarza Wyborczego w Chełmie, dotyczących zatwierdzania siedzib komisji.

Ale wójt Wierzbicy próbowała zmienić siedzibę obwodowej komisji w Święcicy. Jednak gmina nie była w stanie wskazać innego lokalu, który spełniałby wszystkie wytyczne, a komisarz wyborczy nie miał podstaw prawnych do tego, żeby dokonać zmiany. Zmieniła się za to granica okręgu wyborczego, w którym znajduje się Święcica. Do tej pory okręg obejmował Święcicę oraz Olchowiec-Kolonię, a w tej chwili Święcicę i Kamienną Górę. Okręg pokrywa się z obwodem wyborczym, w którym są te same miejscowości. (bf)

News will be here