Geologiczne usprawnienia słynnego badacza Arktyki

Słynny badacz Arktyki, dr inż. Miłosz Huber z UMCS, opracował urządzenie nazwane moździerzem laboratoryjnym. Jego wynalazek uzyskał patent.


Wynalazek, stworzony na lubelskiej uczelni w Zakładzie Geologii i Gleboznawstwa, służy do kruszenia próbek „skał zwięzłych w warunkach laboratoryjnych, z jednoczesnym sortowaniem frakcji poddawanych dalszej obróbce i badaniom”. Rozdrabnia on próbki o zróżnicowanej wielkości i twardości. Obecnie stosowane moździerze nie pozwalają na sortowanie materiału w czasie jego kruszenia.

Celem było więc skonstruowanie takiego moździerza, który możliwi sortowanie materiału w trakcie procesu jego kruszenia, co skutkuje zachowaniem pełnego składu sedymentacyjnego oraz fizykochemicznego próbki.

W tym roku przypada jubileusz 20-lecia badania Arktyki przez dr inż. Miłosza Hubera. Jego pierwsza wyprawa naukowo-badawcza miała miejsce w 1999 r. Od tego momentu odbyło się aż 27 wypraw, które zaowocowały wieloma wspólnymi badaniami. MG