Globus trąci już myszką

Na warunki w hali Globus raczej nie narzekają koszykarze, którzy od 2018 roku mogą grać na doskonałym parkiecie, wykonanym z litego drewna północnoamerykańskiego klonu twardego, który można spotkać w wielu halach NBA

– Należy postawić tezę o konieczności budowy w Lublinie nowej hali widowiskowo-sportowej, spełniającej wszystkie obowiązujące wymogi – przekonuje władze miasta radny Leszek Daniewski, wskazując, że Globus, który był swego czasu dumą Lublina, dziś jest już obiektem przestarzałym i nienadającym się do organizacji imprez najwyższej rangi. Miasto o nowej hali nie myśli, ale wskazuje, ze taką rolę mógłby pełnić nowy, w pełni zadaszony, stadion żużlowy.

W sprawie budowy nowej hali sportowej wiceprzewodniczący rady miasta Leszek Daniewski złożył interpelację do prezydenta Krzysztofa Żuka. Na jej wstępie przypomina, że od czasu rozpoczęcia budowy hali Globus mija już ponad 20 lat, a od czasu oddania jej do użytku lat 15. – Globus przez wiele lat był areną dla wielu prestiżowych imprez sportowych i kulturalnych w naszym mieście.

Obecnie, ze względu na przestarzałe rozwiązania konstrukcyjne, swoje lata świetności hala ma za sobą. Największym mankamentem od początku pozostaje brak klimatyzacji, a zaprojektowany system nawiewno-wywiewny nie sprawdził się. Daje się to odczuć zwłaszcza podczas organizacji imprez w okresie letnim, przy dużej frekwencji – pisze radny Daniewski.

– W ostatnim czasie, z inicjatywy Prezydenta Miasta Krzysztofa Żuka, powstało w Lublinie wiele innych nowoczesnych obiektów sportowych jak: stadion Arena Lublin, AQUA Lublin, lodowisko lcemania; został też zmodernizowany stadion lekkoatletyczny. Wszystkie te obiekty były niewątpliwie bardzo potrzebne i wszystkie spełniają niezbędne wymagania do organizacji imprez międzynarodowych. Jedynie hala Globus pozostaje obiektem nie w pełni spełniającym kryteria do organizacji profesjonalnych imprez najwyższej rangi – podkreśla radny.

Daniewski zwraca również uwagę, że do lubelskich drużyn grających w najwyższych klasach rozgrywkowych, czyli koszykarek, koszykarzy i piłkarek ręcznych od tego sezonu dołączą również siatkarze i nowoczesna hala sportowa potrzebna jest nie tylko do realizacji rozgrywek ligowych, ale również do prowadzenia szkolenia. Taki obiekt jest jego zdaniem niezbędny, jeśli Lublin chce organizować imprezy sportowe o randze międzynarodowej, bo aktualne wymagania organizacyjno-techniczne uniemożliwiają ich przeprowadzenia na Globusie, a tym samym już na wstępie dyskwalifikują Lublin w ubieganiu się o prawo do ich przeprowadzenia.

– W związku z powyższym należy postawić tezę o konieczności budowy nowej hali sportowej, spełniającej wszystkie obowiązujące wymogi – pisze Daniewski, zwracając się do prezydenta z prośbą o przystąpienie do opracowania projektu funkcjonalno-użytkowego nowej hali, „co z pewnością zapoczątkuje starania Lublina o pozyskanie środków zewnętrznych, a być może i sponsora tytularnego dla budowy tego obiektu”.

W odpowiedzi Ratusz nie daje nadziei, na powstanie, czy choćby przystąpienie w najbliższym czasie do prac koncepcyjnych nad budową nowej hali widowiskowo-sportowej. – W sytuacji niepewności dla finansów miasta, ze względu na ubytki dochodów spowodowane zmianami prawnymi z 2019 roku i kolejnymi, planowanymi w Polskim Ładzie, problemem pozostaje kwestia finansowania nowych inwestycji – wyjaśnia Artur Szymczyk, wiceprezydent Lublina ds. inwestycji i rozwoju, ale widzi inne, choć częściowe rozwiązanie dla problemu sygnalizowanego przez radnego.

– Pragnę podkreślić, iż w ramach toczącej się procedury planistycznej dotyczącej lokalizacji nowego stadionu żużlowego, na ostatniej sesji Rady Miasta Lublin radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w okolicy ul. Przeskok, który dopuszcza budowę takiego obiektu na tym obszarze. Kolejnym krokiem będzie zlecenie opracowania koncepcji nowego stadionu żużlowego w postaci krytej hali wielofunkcyjnej, która rozstrzygnąć powinna wszystkie kwestie techniczne i parametry konstrukcyjne. W budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej zabezpieczone są środki w wysokości 2 mln zł na wykonanie dokumentacji projektowej dla tej inwestycji. Nowy stadion miałby być obiektem całkowicie zadaszonym. Takie rozwiązanie pozwoliłoby zatem na to, aby mógł on pełnić rolę, np. hali sportowo – widowiskowej, w której mogłyby odbywać się inne niż żużlowe wydarzenia sportowe – przekonuje wiceprezydent Szymczyk.

ZM

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here