Horror w drodze na lekcje

Marek Nowosadzki, przewodniczący rady powiatu krasnostawskiego, zaapelował do zarządu powiatu o jak najszybszą budowę chodnika przy ul. Krakowskie Przedmieście. – Znajduje się przy niej m.in. Szkoła Podstawowa nr 3. Chodzą tędy małe dzieci. Zadbajmy o ich bezpieczeństwo – przekonuje przewodniczący.

We wrześniu Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie wyremontował część ul. Piłsudskiego (na odcinku 400 m od wiaduktu do ul. Cegielnianej). Inwestycja kosztowała 394 tys. zł, z czego 200 tys. zł przekazał powiatowi urząd miasta Krasnystaw. Na ostatniej sesji rady powiatu jej przewodniczący Marek Nowosadzki złożył interpelację w sprawie remontu na ul. Krakowskie Przedmieście, będącej przedłużeniem ul. Piłsudskiego. – Od co najmniej 2008 r. mieszkańcy ul. Krakowskie Przedmieście domagają się modernizacji tej drogi, a przede wszystkim budowy przy niej chodnika – mówił Nowosadzki. – Kilka lat temu złożyli nawet petycję w tej sprawie, a podpisało się pod nią kilkaset osób – przypomniał. Przewodniczący podkreślił, że przy Krakowskim Przedmieściu znajduje się SP nr 3. Uczęszczające do niej dzieci spacerują wzdłuż niezwykle ruchliwej ulicy, na której często dochodzi do przekroczenia przez kierowców prędkości. – Tam nie ma chodnika i jest bardzo niebezpiecznie, czy musi dojść do jakiejś tragedii, by powiat w końcu zmodernizował ten odcinek? – zastanawia się Nowosadzki. Przewodniczący złożył na sesji wniosek, by jeszcze w tym roku wykonano dokumentację techniczną na budowę chodnika i położenie nowego asfaltu na Krakowskim Przedmieściu. Zasugerował, by zadania rozłożyć na dwa etapy. – W 2018 r. wykonać remont od ul. Cegielnianej do miejsca położenia szkoły, a w roku 2019 dokończyć modernizację do miejsca, gdzie Krakowskie Przedmieście łączy się z Niemienicami – uzasadniał Nowosadzki. Odpowiedź na interpelację ma otrzymać na piśmie. (kg)