Ile za niszę w kolumbarium? O starej stawce można zapomnieć

Dobiegły końca prace związane z projektowaniem drugiego kolumbarium, które ma powstać na cmentarzu komunalnym w Chełmie. Obecnie MPGK czeka na pozwolenie na budowę i szuka pieniędzy na sfinansowanie tego zadania. Z kolei na najbliższej sesji radni najprawdopodobniej podejmą decyzję w sprawie ceny wykupu niszy. O stawce 2,7 tys. zł, jaka obowiązywała przy sprzedaży nisz w pierwszym kolumbarium, można zapomnieć.

Jakiś czas temu władze miasta i administrujące nekropolią przy ul. Mościckiego Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej podjęły decyzję o budowie kolejnego kolumbarium. Od czasów pandemii ilość pochówków na chełmskim cmentarzu wzrosła, a liczba dostępnych do sprzedaży nisz, które powstały w 2017 i 2018 roku już się wyczerpała. Wszystkie są zajęte lub zarezerwowane, a ci, którzy chcieliby je kupić, odchodzą z kwitkiem. Wiosną ub. r. MPGK ogłosiło przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej nowego kolumbarium wraz z pozyskaniem pozwolenia na budowę. Obszar przeznaczony na ten cel ma zajmować ok. 612 mkw., wizualnie kolumbarium ma nawiązywać do tego już istniejącego i pomieścić ok. 2 tys. urn.

– Prace projektowe zostały już zakończone – informuje Jakub Oleszczuk, prezes MPGK. – Pozostaje już tylko zatwierdzanie pozwolenia na budowę przez UM Chełm, które jest już na etapie końcowym. Spółka w ostatnim czasie prowadzi wiele ważnych i kosztownych inwestycji, co powoduje, że w przypadku budowy nowego kolumbarium jedynym realnym źródłem finansowania jest kredyt. Spółka planuje wystąpić o nisko oprocentowaną pożyczkę do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Okres spłaty takiego kredytu będzie wynosił od 5 do 7 lat.

Jak tłumaczy prezes MPGK-u, spółka, wnioskując o kredyt, musi uzasadnić i przedstawić dokumenty potwierdzające zwrot i opłacalność inwestycji. Dlatego też zwróciła się do rady miasta z prośbą o zmianę stawek opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Chełmie, w części dotyczącej cen nisz w kolumbarium II. Decyzja w tej sprawie prawdopodobnie zostanie podjęta na najbliższej sesji rady miasta. Jak udało nam się dowiedzieć nieoficjalnie, koszt jednej niszy wyniesie prawdopodobnie 6,7 tys. zł. To znacznie więcej niż kosztowała czteroosobowa nisza w pierwszym kolumbarium. Wtedy stawka wynosiła 2,7 tys. zł.

Jeśli radni zaakceptują tę stawkę, a najpewniej tak się stanie, po otrzymaniu prawomocnego pozwolenia na budowę MPGK przystąpi do pozyskania źródła finansowania projektu. Jeśli i to się uda, ogłosi przetarg na wyłonienie wykonawcy. Ten, jak zakładają władze spółki, na wykonanie inwestycji będzie miał ok. 6 miesięcy. (w)

News will be here