Ile zarobi prezydent

12 250 złotych brutto miesięczne wyniesie wynagrodzenie prezydenta Krzysztofa Żuka. Daje to około 8,6 tys. złotych netto.


Wynagrodzenie prezydenta określili radni, którzy zagłosowali niemal jednomyślnie. Składa się ono z czterech składników. Pensja zasadnicza wyniesie 5 tysięcy złotych brutto, dodatek funkcyjny 2,5 tysiąca, tzw. „dodatek specjalny w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego” został określony na 3750 złotych, zaś dodatek za wieloletnią pracę wyniesie tysiąc złotych.

Wysokość wynagrodzenia prezydenta wynika z ogólnopolskich przepisów. – Nie może ono przekroczyć siedmiokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej. „W 2018 roku kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe wynosi 1789,42 zł, co oznacza, że maksymalne wynagrodzenie miesięczne może wynieść 12 525,94 zł” – czytamy w uzasadnieniu. GR