Inauguracja roku szkolnego 2022/23

W czwartek, 1 września, uczniowie wrócili do szkół. Tego dnia miały miejsce uroczyste inauguracje roku szkolnego. Władze samorządowe powiatu uczestniczyły w tych uroczystościach. W popularnym „Modrzewiaku” w inauguracji roku uczestniczył wicestarosta Tomasz Korzeniewski, w I LO „Kościuszce” – kierownik wydziału edukacji starostwa Leszek Popik, natomiast w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – starosta Andrzej Romańczuk.


I właśnie w tej ostatniej szkole było szczególnie uroczyście. Żegnano bowiem dotychczasową dyrektor SSW – Irenę Dejer, która po ponad 20 latach kierowania ośrodkiem oddała stery władzy w ręce Piotra Huczuka. Wspierać go będą wicedyrektorki Katarzyna Olszewska i Anna Bajko-Książek.

Starosta A. Romańczuk w szczególnych słowach żegnał wieloletnią panią dyrektor, mówiąc m.in.: – Szkoła jest Pani pasją, której poświęciła Pani całe swoje życie. Dzięki Pani staraniom i sercu wkładanym w każde działania szkoła specjalna bardzo szeroko rozwinęła swoje podwoje dla dzieci niepełnosprawnych. Nauczanie odbywa się na bardzo wysokim poziomie, jest wieloetapowe, wszechstronne i odbywa się w pełni wyposażonej infrastrukturze. Natomiast dzięki wrażliwemu usposobieniu – pełnemu życzliwości, ciepła i cierpliwości stworzyła Pani dzieciom drugi dom, do którego chętnie przychodzą, gdzie mogą dorastać i kształcić się w przyjaznej i ciepłej atmosferze.

Najwięcej uczniów – 665 w 28 klasach, którymi opiekuje się 80 nauczycieli – rozpoczęło naukę w największej włodawskiej szkole – ZSZ nr 1 i II LO, czyli popularnym „Modrzewiaku”. W niej właśnie uczniowie wysłuchali informacji o wielu projektach realizowanych przez szkołę, w tym praktykach zagranicznych i wymianie międzynarodowej. Szkoła, dzięki projektom realizowanym przez powiat, doczekała się m.in. wyposażenia sal komputerowych, gastronomicznych, hotelarskich oraz remontu pracowni warsztatów samochodowych.

Przedstawiciele władz samorządowych życzyli nauczycielom, rodzicom i uczniom powodzenia, sukcesów w pracy oraz osiągania jak najlepszych wyników nauczania. (p)