Masz innowacyjny pomysł na Lublin?

Studenci i absolwenci studiów licencjackich, magisterskich, inżynierskich oraz doktoranckich, którzy w swojej pracy dyplomowej zajęli się nowatorskim pomysłem podnoszącym konkurencyjność Lublina, mogą zgłosić się do konkursu, gdzie główną nagrodą jest 6 tysięcy zł.
Do konkursu można zgłosić pracę obronioną na dowolnej uczelni i kierunku studiów, nie wcześniej niż w 2013 r. Choć termin zgłoszeń upływa dopiero 15 września, warto już teraz dobrze się nad tym zastanowić, bo nagrody (6 tys. zł) i wyróżnienia (2 tys. zł) przyciągną zapewne wielu uczestników.
Obowiązują dwie kategorie: jedna dla autorów prac licencjackich, magisterskich oraz inżynierskich oraz druga dla autorów prac doktoranckich. Na zwycięzców, oprócz nagród pieniężnych, czekają również staże w UM Lublin.
Pełen tekst pracy wraz z załącznikami (formularzem zgłoszeniowym, streszczeniem pracy, potwierdzeniem obrony ) dostępnymi na stronie www.pracadyplomowa.lublin.eu. należy dostarczyć do Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów UM Lublin.
W razie pytań należy kontaktować się z Oliwią Wójtowicz, tel.: 81 466 25 12, e-mail: oliwia.wojtowicz@lublin.eu.MG