Jakie będą progi w liceach i technikach?

Choć rok szkolny dopiero co rozpoczął się, wicestarosta krasnostawski, Marek Nowosadzki już myśli o kolejnym. Dyrektorzy szkół do 13 października br. mają przygotować ofertę edukacyjną dla przyszłorocznych absolwentów szkół podstawowych włącznie z progami punktowymi.

– Zależy mi na tym, aby ósmoklasiści ze szkół podstawowych z terenu naszego powiatu do końca października br. mieli jasno określony zasady, do jakich klas będą mogli ubiegać się w przyszłorocznym naborze do liceów i techników oraz poznali warunki, czyli progi punktowe – mówi Marek Nowosadzki, wicestarosta krasnostawski, odpowiedzialny za powiatową oświatę. – Przygotowana dużo wcześniej niż w latach ubiegłych oferta edukacyjna zachęci dyrektorów, rady pedagogiczne do podnoszenia poziomu kształcenia m.in. poprzez wprowadzenie progów punktowych, szczególnie w liceach i niektórych klasach techników.

W ubiegłym tygodniu wicestarosta Nowosadzki spotkał się ze wszystkimi dyrektorami liceów i techników, podległych starostwu powiatowemu w Krasnymstawie. – Rozmawialiśmy dużo na temat oferty edukacyjnej na rok szkolny 2023/2024. Teraz dyrektorzy z radami pedagogicznymi muszą ustalić kierunki kształcenia. Do 13 października br. szkoły mają przedstawić je zarządowi powiatu, a chcemy również, żeby temat omówiła komisja oświaty, kultury rady powiatu – informuje M. Nowosadzki.

Od niedawna w krasnostawskich liceach obowiązują progi punktowe. Rok temu, żeby dostać się do I LO, trzeba było uzyskać co najmniej 100 pkt. W bieżącym roku minimalna liczba punktów to 90. – Rada pedagogiczna zdecydowała się na obniżenie progów, m.in. z powodów zdalnego nauczania – podkreśla wicestarosta.

W II LO natomiast przed rokiem próg wynosił 70 pkt., zaś w tym roku 80, a jedynie do klasy o profilu psychologiczno-pedagogicznym – 90 pkt. Jeśli chodzi o technika, progi obowiązywały jedynie w wybranych klasach.

– Wprowadzenie progów punktowych było przemyślanym działaniem. Idziemy dalej w tym kierunku, ale to rady pedagogiczne mają ustalić sobie minimalny próg. Zarząd powiatu nie będzie w to ingerował. Jeśli chodzi o technika, progi będą obowiązywały w Zespole Szkół nr 2, ale tylko w popularnych klasach, w których zechcą uczyć się przyszli informatycy, programiści czy elektrycy. Tu również zależy nam na podniesieniu poziomu nauczania – wyjaśnia Marek Nowosadzki.

W przyszłym roku w powiecie krasnostawskim edukację na poziomie szkoły podstawowej ukończy 582 uczniów. W bieżącym roku było to 741, ale ta liczba nie była przypadkowa, bo ósmą klasę opuściła też młodzież, która naukę w podstawówce rozpoczęła już w wieku sześciu lat. Około 75 proc. uczniów wybrało krasnostawskie licea i technika. Rok temu szkoły podstawowe opuściło 535 absolwentów.

Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku szkolnym powiatowe szkoły utworzą minimum dwa oddziały mniej niż w bieżącym roku. – Planując organizację roku szkolnego zawsze bierzemy pod uwagę minimalną liczbę klas, bo po ewentualnym udanym naborze zawsze możemy dokonać korekty. Idealnie jest, gdy oddział liczy sobie od 22 do 24 osób. Przy tej liczbie uczniów nauczyciel ma komfort pracy – uważa M. Nowosadzki. (s)