Jaśniej i bardziej ekologicznie

Od kilku dni w Urszulinie na ulicy Kwiatowej i na placu przed Urzędem Gminy widać spore ilości biało-czerwonych taśm zabezpieczających roboty ziemne. Wyznaczają one teren budowy nowego oświetlenia ulicznego.

Projekt realizowany przez gminę Urszulin jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jego celem ma być poprawa jakości powietrza dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. Skorzysta na tym nie tylko środowisko naturalne, ale przede wszystkim mieszkańcy Urszulina i okolicznych miejscowości objętych projektem, ponieważ dzięki jego realizacji spadną koszty zaopatrzenia w energię elektryczną W ramach inwestycji, która jest w chwili obecnej prowadzona głównie w Urszulinie, powstaną nowe linie oświetleniowe z nowoczesnymi ledowymi lampami w Dębowcu, Michałowie, Nowym Załuczu, Wytycznie i Urszulinie na ulicach Kwiatowej i Chełmskiej.

Prace prowadzone są wzdłuż chodników dla pieszych i przy zjazdach na prywatne posesje, dlatego też, mimo oznaczenia terenu wykopów, władze gminy proszą o zachowanie ostrożności, zwłaszcza po zmroku. – Budowa nowego oświetlenia i modernizacja starego to jedno z naszych najważniejszych zadań inwestycyjnych. To bardzo ważne, zwłaszcza w dobie drastycznych podwyżek, by zminimalizować koszty związane z oświetleniem naszych miejscowości. A zmniejszamy te koszty między innymi poprzez instalowanie lamp ledowych. W najbliższym czasie, do końca 2024 roku planujemy rozbudowę linii oświetleniowych w pozostałych miejscowościach gminy, również w tych, które oświetlenia w chwili obecnej nie mają – mówi wójt Tomasz Antoniuk. (bm)