Już nie tylko aleja

Uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej generała Mieczysława Smorawińskiego

Dowództwo tzw. Okręgu Korpusu Nr II w Lublinie, w tym generała Mieczysława Smorawińskiego, upamiętnił wojewoda Lech Sprawka, który wziął udział w wirtualnej konferencji na ten temat. Wydarzenie poprzedziło odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.


Okręg Korpusu nr 2 to okręg Wojska Polskiego w latach 1921-1939. Dowództwo Okręgu miało swoją siedzibę w Lublinie przy Placu Litewskim w Pałacu Gubernialnym i Pałacu Radziwiłłów. – Historia Lubelszczyzny jest przebogata, zarówno jeśli chodzi o wydarzenia, ale również o wybitne osobowości – powiedział Lech Sprawka podczas konferencji nt. Okręgu Korpusu nr 2, nawiązując do postaci generała Mieczysława Smorawińskiego.
Wirtualną konferencję poprzedziło odsłonięcie tablicy umieszczonej na budynku Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie, która upamiętnia generała Mieczysława Smorawińskiego, ostatniego dowódcę Okręgu Korpusu nr 2.

Na tablicy widnieje napis: „Członkowi drużyn strzeleckich, żołnierzowi Legionów Polskich i Polskiej Siły Zbrojnej (1914-1918), jednemu ze współtwórców odrodzonego Wojska Polskiego, uczestnikowi wojen z Ukraińcami i bolszewicką Rosją (1919-1920), dowódcy 2. Dywizji Piechoty Legionów (1921-1927) oraz dowódcy 6. Dywizji piechoty (1927-1934), dowódcy Okręgu Korpusu Nr II w Lublinie (1934-1939), zamordowanemu przez Sowietów w Katyniu”.

Generał Mieczysław Smorawiński w chwili tragicznej śmierci, w kwietniu 1940 roku, miał 47 lat. Na jego cześć nazwana jest jedna z alei na lubelskim Czechowie. Od niespełna dwóch miesięcy generał Smorawiński jest również patronem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie. Opr. GR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here