Kalendarium Ziemi Włodawskiej 11-17 stycznia

– 13 stycznia 1937 roku we Włodawie powstał obwód powiatowy i oddział Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej – masowa organizacja paramilitarna powołana w 1928 roku, z połączenia założonej w 1923 roku Ligi Obrony Powietrznej Państwa i założonego w 1922 roku Towarzystwa Obrony Przeciwgazowej. Miała na celu promowanie lotnictwa sportowego, komunikacyjnego i wojskowego. Działała do wybuchu II wojny światowej.

– 14 stycznia 1719 roku na prośbę Ludwika Konstantego Pocieja król August Mocny wydał dokument potwierdzający prawa magdeburskie dla Różanki, a 7 sierpnia 1726 roku nadał przywilej na tygodniowe jarmarki.

– 14 stycznia 1895 roku w Zamołodyczach urodził się prof. Feliks Araszkiewicz – historyk literatury i pedagog. 1913-1914 studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim polonistykę, 1915-1918 slawistykę na uniwersytecie w Moskwie. Od 1918 profesor szkół średnich w Lublinie, od 1929 wizytator szkolny, w czasie okupacji niemieckiej uczestnik tajnego nauczania. Od 1946 wykładowca KUL w Lublinie, od 1960 profesor. Działacz społeczno-kulturalny, m.in. prezes lubelskiego Związku Pracy Kulturalnej.

– 14 stycznia 1940 roku zginął proboszcz parafii Lubień ks. Marceli Weiss, zamordowany za sprzeciw przeciwko przemianowaniu miejscowego kościoła na cerkiew prawosławną.

– 14 stycznia 2004 roku w gminie Włodawa powstało nowe sołectwo – Sobibór Stacja.

– 14 stycznia 1998 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zmienił rozporządzeniem nazwę miejscowości Lubowież na Lubowierz. Tego samego dnia ustalił brzmienie i pisownię miejscowości Korolówka-Osada.

– 16 stycznia 1985 roku rozpoczęła działalność Spółka Wodno-Ściekowa Jezioro Białe-Glinki. Tego dnia spółka została zarejestrowana w tzw. księdze wodnej.

– 17 stycznia 1994 roku powstała „Liga Włodawska”, założona przez ówczesnego burmistrza Mariana Sołtysa – stowarzyszenie, którego celem była konsolidacja sił pozapartyjnych wokół poprawy warunków życia w mieście oraz wysunięcie ludzi kompetentnych na kandydatów do przyszłej Rady Miejskiej.

– W styczniu 2002 roku odbył się I festiwal „Kolędy i szczodrywki nad Bugiem”.

– W styczniu 2012 roku w Hańsku założono Koło Aktywnych Kobiet.

– W styczniu 2013 roku powstało Stowarzyszenie Miłośników Sportu Włodawa. (ad)