Kalendarium Ziemi Włodawskiej 14-20 grudnia

– 14 grudnia 1943 roku oddział BCh Piotra Jankowskiego „Jelenia” z obwodu Chełm, przy wsparciu partyzantów radzieckich, zlikwidował patrol niemiecki strzegący torów na szlaku Chełm – Włodawa, a następnie wysadził pociąg wojskowy. Trzy wagony spadły z nasypu ulegając zniszczeniu.


– 15 grudnia 1834 roku, za porozumieniem władyki chełmskiego Filipa F. Szumborskiego i ordynata Augusta Zamojskiego, parafianie obrządku wschodniego we Włodawie otrzymali zgodę na pobudowanie kaplicy na cmentarzu cerkiewnym „dla przechowywania ciał zmarłych do czasu ich pogrzebu”.

– 15 grudnia 1921 roku, na podstawie zarządzenia biskupa lubelskiego Mariana Fulmana, utworzona została parafia rzymsko-katolicka w Hańsku, wchodząca w skład diecezji lubelskiej, erygowana w 1922 roku. Pierwszym proboszczem i organizatorem hańskiej parafii został ks. Konstanty Harasim.

– 15 grudnia 1969 roku Szkoła Podstawowa nr 2 we Włodawie otrzymała sztandar.

– 15 grudnia 2008 roku otwarto kompleks boisk sportowych w Woli Uhruskiej, wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.

– 17 grudnia 2014 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie odbyła się premiera spektaklu „Boże Narodzenie w domu św. Mikołaja”, przygotowanego przez włodawską grupę „Nadaktywnych”.

– W grudniu 1986 roku w Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego odbył się koncert kameralny w wykonaniu Orkiestry PR i TV z Poznania pod dyr. Agnieszki Duczmal i solisty Konstantego Kulki.

– W grudniu 1997 roku zmarł ppłk Franciszek Fiutek – wieloletni dowódca Jednostki Wojskowej 4883 we Włodawie.

– W grudniu 1998 roku przy włodawskiej cerkwi oraz przy zespole synagogalnym kręcono sceny do filmu fabularnego „Wrota Europy”.

– W grudniu 2010 roku zakończyły się prace modernizacyjne w cerkwi p.w. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Horostycie. Za ponad 400 tysięcy złotych dokonano wymiany i impregnacji konstrukcji drewnianej dachu, izolacji stropu wraz z wymianą ślepej podłogi, wymianę pokrycia dachowego cerkwi na gont modrzewiowy oraz wymianę przewodów instalacji odgromowej. (ad)