Kalendarium Ziemi Włodawskiej 18-24 stycznia

– 19 stycznia 1990 roku w Rostowie nad Donem zmarł Aleksander „Sasza” Peczerski (ur. 22 lutego 1909 w Krzemieńczuku) – oficer Armii Czerwonej z poboru, współorganizator powstania i masowej ucieczki z obozu zagłady w Sobiborze w 1943 roku.

– W styczniu 2018 roku we Włodawskim Domu Kultury odbyła się I Miejska Konferencja Senioralna „Bezpieczny i Aktywny Senior”, zorganizowana przez Burmistrza Włodawy i Włodawską Radę Seniorów, we współpracy z Zarządem Powiatowym Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego. Głównymi tematami konferencji były kierunki polityki socjalnej władz miasta oraz oferta jednostek miejskich i powiatowych skierowana do osób starszych.

– 21 stycznia 1998 roku w Szkole Podstawowej nr 3 we Włodawie otwarto pracownię komputerową.

– 22 stycznia 1921 roku w Duisburgu urodził się Edward Taraszkiewicz ps. „Żelazny” (zginął 6 października 1951 roku w Zbereżu nad Bugiem podczas obławy UB) – dowódca lotnych oddziałów partyzanckich Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość działający na ziemi chełmsko-włodawskiej.

– 22 stycznia 1961 roku oddano do użytku nową szkołę w Dańcach. Była to 105. w kraju szkoła Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego.

– 23 stycznia 2014 roku we Włodawie otwarto nowe targowisko, przy ul. Lubelskiej.

– 24 stycznia 2001 roku Włodawę odwiedził ówczesny prezydent RP Aleksander Kwaśniewski.

– W styczniu 1927 roku starosta włodawski dokonał szacunku wpływów partii politycznych na terenie powiatu: Mniejszości Narodowe – 29%, PSL „Piast” – 18%, Chrześcijańska Demokracja – 15%, NPCh (Niezależna Partia Chłopska) – 12%, ZL-N (Związek Ludowo-Narodowy) – 9%, bezpartyjni – 5%, KPP (Komunistyczna Partia Polski) – 5%, PPS (Polska Partia Socjalistyczna) – 3%. Wybory parlamentarne wiosną 1928 roku nie potwierdziły tych prognoz. W powiecie włodawskim zwyciężyło PSL „Wyzwolenie”.

– Od stycznia 1992 roku we Włodawie rozpoczęło działalność terenowe koło stowarzyszenia „Pokolenia”, skupiające byłych działaczy organizacji młodzieżowych: Związek Młodzieży Wiejskiej (ZMW), Związek Młodzieży Polskiej (ZMP), Związek Młodzieży Socjalistycznej (ZMS) i Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej (ZSMP). (ad)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here