Kalendarium Ziemi Włodawskiej 21 grudnia – 3 stycznia

– 22 grudnia 1998 roku, uchwałą Rady Powiatu we Włodawie, powołano samodzielną jednostkę organizacyjno-budżetową pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie. PCPR rozpoczęło swą działalność 1 stycznia 1999 roku.

– 23 grudnia 2015 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyła się premiera filmu dokumentalnego, w reżyserii Jacka Wawryszuka, „We Włodawie nic się nie dzieje”. Blisko trzydziestominutowy materiał, pokazuje jak można tworzyć przeróżne wydarzenia społeczne nie wydając przy tym wielkich pieniędzy. W rolach głównych wystąpili mieszkańcy Włodawy.

– 24 grudnia 1935 roku we Włodawie urodził się Andrzej Kołodziejek (zmarł 11 listopada 2001 roku w Puławach) – wybitny malarz, uczeń prof. Artura Nachta-Samborskiego, wieloletni prezes lubelskiego ZPAP, wykładowca w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS.

– 24 grudnia 1948 roku ukonstytuował się Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej we Włodawie. Jego I sekretarzem został Aleksander Stokowski.

– 26 grudnia 2002 roku Włodawa była najzimniejszym miastem w Polsce. Przy gruncie zanotowano minus 30 stopni.

– 27 grudnia 2013 roku Rada Miejska we Włodawie przyznała godność „Primus civis urbis Vlodaviae” Zenonowi Niziołowi.

– 27 grudnia 2013 roku Rada Miejska nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Włodawy księdzu prałatowi Romanowi Wiszniewskiemu.

– 29 grudnia 1938 roku we Włodawie urodził się Feridun Erol – wybitny polski reżyser i scenarzysta.

– 29 grudnia 2000 roku Rada Miejska nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Włodawy Witoldowi Szczepanowi Grabosiowi.

– 31 grudnia 1932 roku we Włodawie powołano Oddział Organizacji Syjonistów Rewizjonistów.

– 31 grudnia 1945 roku w Skorodnicy oddział Obwodu WiN Włodawa Leona Taraszkiewicza „Jastrzębia” zorganizował zasadzkę, atakując jedną z grup operacyjnych PUBP i MO. Odbito dwóch aresztowanych partyzantów.

– Pod koniec grudnia 1939 roku w lesie koło stacji kolejowej Bug Włodawski (obecnie Orchówek) naziści rozstrzelali grupę żołnierzy polskich pochodzenia żydowskiego.

– W grudniu 1986 roku w Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego odbył się koncert kameralny w wykonaniu Orkiestry PR i TV z Poznania pod dyr. Agnieszki Duczmal i solisty Konstantego Kulki.

– W grudniu 1997 roku zmarł ppłk Franciszek Fiutek – wieloletni dowódca Jednostki Wojskowej 4883 we Włodawie.

– W grudniu 1998 roku przy włodawskiej cerkwi oraz przy zespole synagogalnym kręcono sceny do filmu fabularnego „Wrota Europy”.

– W grudniu 2010 roku zakończyły się prace modernizacyjne w cerkwi p.w. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Horostycie. Za ponad 400 tysięcy złotych dokonano wymiany i impregnacji konstrukcji drewnianej dachu, izolacji stropu wraz z wymianą ślepej podłogi, wymianę pokrycia dachowego cerkwi na gont modrzewiowy oraz wymianę przewodów instalacji odgromowej.

– 1 stycznia 1897 roku, według rosyjskich roczników hydrologicznych, przy moście kolejowym na linii Brześć-Chełm został założony pierwszy wodowskaz na Bugu we Włodawie.

– 1 stycznia 1958 roku utworzono Gromadę Włodawa z siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej we Włodawie (nie wchodzącej w jej skład). Gromadę utworzono z obszarów zniesionych gromad Orchówek, Sobibór i Suszno oraz obszarów gajówek Adamki i Tarasiuki, kolonii Darczyn i wsi Luta. 1 stycznia 1969 roku do gromady Włodawa włączono wsie Konstantyn, Różanka i Stawki. Gromada przetrwała do końca 1972 roku, czyli do kolejnej reformy gminnej. 1 stycznia 1973 w powiecie włodawskim reaktywowano zniesioną w 1954 roku gminę Włodawa.

– 1 stycznia 1973 roku Orchówek stał się częścią Włodawy. W skład miasta Orchówek (miasto od 1506 do XVIII wieku i ponownie w latach 1775-1869, obecnie wieś w gminie Włodawa) wchodził do 15 lipca 1992 roku.

– 1 stycznia 1977 roku, decyzją Ministra Sprawiedliwości, powołane zostało Przedsiębiorstwo Obróbki Metali przy Zakładzie Karnym we Włodawie (POMet), w którym produkowano szeroki asortyment okuć stolarki budowlanej. Dzięki temu przedsięwzięciu pracę mogło podjąć około 150 skazanych, którzy z różnych względów nie zawsze mogli być zatrudniani poza terenem zakładu karnego.

– 1 stycznia 1999 roku reaktywowano powiat włodawski, po 24 latach. Pierwszym starostą został Marek Pawłowski.

– 2 stycznia 2012 roku zmarł wójt Gminy Urszulin Roman Wawrzycki.

– 3 stycznia 1730 roku zmarł Ludwik Konstanty Pociej, pochowany w podziemiach włodawskiego klasztoru Paulinów. Dobra włodawskie objęła jego córka Marianna Ewa, żona Franciszka Borzęckiego, starosty żydaczewskiego. Pretensje do spadku zgłaszała także wdowa Emerencjanna i wychowanek zmarłego hetmana Antoni Pociej. Po kilkuletnich procesach Antoni, strażnik litewski przejął włość włodawską, od 30 października 1736 r. W czasie rządów Antoniego Pocieja Włodawa znacznie się rozbudowała. W 1739 r. Paulini rozpoczęli budowę nowego kościoła. Założyli w tym celu własną cegielnię. Prace rozpoczęto w 1741 r. według projektu Pawła Fontany. Świątynia pod wezwaniem św. Ludwika wówczas wzniesiona należy do tzw. centralnych kościołów późnobarokowych. Prace budowlane trwały do 1752 r.

– 3 stycznia 1946 roku na własność państwa przeszedł tartak „Suszno”.

– 3 stycznia 1947 roku w Siemieniu zginął Leon Taraszkiewicz ps. „Jastrząb” (ur. 13 maja 1925 roku w Duisburgu) – dowódca oddziału Wolność i Niezawisłość na Polesiu Zachodnim. (ad)