Kalendarium Ziemi Włodawskiej 23-29 lipca

– 23 lipca 1780 roku – konsekracja kościoła w Orchówku pw. św. Jana Jałmużnika, przez sufragana chełmskiego bp Melchiora Jana Kochnowskiego.


– 24 lipca 1935 roku we Włodawie powołano Żydowską Ortodoksyjną Organizację Robotniczą „Poale Agudath Israel”.

– 24 lipca 1935 roku powołano włodawski oddział Polskiego Białego Krzyża – organizacji powstałej w USA podczas trwania I wojny światowej dzięki staraniom żony Ignacego Paderewskiego, Heleny Paderewskiej, powołanej w celu niesienia pomocy ofiarom wojny.

– 24 lipca 1969 roku we Włodawie urodził się radny gminy Hańsk Jarosław Mazurek.

– 24 lipca 1994 roku prawosławny ordynariusz lubelski i chełmski biskup Abel uroczyście poświęcił odnowiony ikonostas w cerkwi p.w. św. Antoniego w Holi.

– 24 lipca 2012 roku odbył się pokaz skoków ze spadochronem do Jeziora Białego. Skoki wykonywane były przez żołnierzy 2. Pułku Rozpoznawczego w Hrubieszowie.

– 25 lipca 1920 roku zawiązał się Komitet Obrony Narodowej na powiat Włodawski. Działalność Komitetu została jednak szybko sparaliżowana przez zbliżanie się wojsk bolszewickich. Mimo to zdołano przeprowadzić akcję agitacyjną – zgłosiło się 39 ochotników do służby w armii.

– 25 lipca 1934 roku powołano we Włodawie Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet – założona w 1928 roku w Warszawie polska organizacja feministyczna popierająca politykę Józefa Piłsudskiego.

– 25 lipca 1960 roku we Włodawie urodził się radny miasta Włodawa Krzysztof Jarząbek.

– 25 lipca 1965 roku urodził się radny powiatu włodawskiego Dariusz Semeniuk.

– 25 lipca 1971 roku we Włodawie urodził się radny gminy Włodawa Artur Zalewski.

– W lipcu 1995 roku Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego zorganizowało we Włodawie Festiwal Muzyki Sakralnej „Muzyka Włodawy”, zwany później Festiwalem Trzech Kultur.

– 29 lipca 1701 roku w Dołhobrodach założono parafię unicką, należącą do dekanatu włodawskiego diecezji chełmskiej.

– 29 lipca 1930 roku w Bytyniu urodziła się Wiktoria Nowosad – autorka wierszy modlitewnych, wspomnień, utworów dla dzieci i tekstów okolicznościowych.

– 29 lipca 1966 roku we Włodawie urodził się radny gminy Wyryki Wojciech Straczuk.

– Do lipca 1993 roku we Włodawie istniał Ośrodek Materiałowo-Techniczny, z niewielką ilością kadry, żołnierzy i pracowników cywilnych, który utworzony został z dawnego włodawskiego pułku czołgów – JW. 4883. (ad)