Kalendarium Ziemi Włodawskiej 26 lipca – 1 sierpnia

– W lipcu 1995 roku Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego zorganizowało we Włodawie Festiwal Muzyki Sakralnej „Muzyka Włodawy”, zwany później Festiwalem Trzech Kultur.


– 29 lipca 1701 roku w Dołhobrodach założono parafię unicką, należącą do dekanatu włodawskiego diecezji chełmskiej.

– 29 lipca 1930 roku w Bytyniu urodziła się Wiktoria Nowosad – autorka wierszy modlitewnych, wspomnień, utworów dla dzieci i tekstów okolicznościowych.

– Do lipca 1993 roku we Włodawie istniał Ośrodek Materiałowo-Techniczny, z niewielką ilością kadry, żołnierzy i pracowników cywilnych, który utworzony został z dawnego włodawskiego pułku czołgów – JW. 4883.

– 30 lipca 1693 roku Rafał Leszczyński podpisał z Ludwikiem Pociejem akt sprzedaży Włodawy z 11 wsiami, 7 folwarkami i Orchówkiem za sumę 440 tys. złotych polskich. Dokument głosił: „… Ja Rafał hrabia na Lesznie Leszczyński, wojewoda łęczycki, generał województw wielkopolskich, i Ja Anna z Jabłonowa Leszczyńska, wojewodzina łęczycka …Włodawę, większą połowę wsiów i samym miastem w województwie brzeskim, w Wie-kim Xięstwie Litewskim, a mniejszą część wsi i miasteczkiem Orchówkiem w Ziemi Chełmskiej, w Koronie Polskiej leżącą za pewną i nierozdzielną sumę pieniędzy do rąk naszych odliczoną, czterykroć sto tysięcy i czterdzieści tysięcy złotych polskich, Wielmożnemu Jego Miłości Panu Ludwikowi Konstantemu Pociejowi podkomorzemu województwa brzeskiego … kwitujemy … Pisan w Włodawie dnia trzydziestego miesiąca lipca Roku Pańskiego tysiącznego sześćsetnego dziewięćdziesiątego trzeciego …” .

– 1 sierpnia 1790 roku w niewyjaśnionych okolicznościach spłonęła drewniana cerkiew we Włodawie.

– Od 1 sierpnia 1966 roku do 31 sierpnia 1969 roku funkcję I sekretarza Komitetu Powiatowego PZPR we Włodawie pełnił Władysław Kruk – poseł na sejm PRL VIII kadencji. (ad)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here