Kalendarium Ziemi Włodawskiej 4-10 października

– 5 października 1888 roku w Kosyniu rozpoczęto budowę nowej, murowanej cerkwi.


– 5 października 1954 roku, uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie, utworzono tzw. gromady – najmniejsze jednostki podziału terytorialnego PRL. Siedzibami gromad, w powiecie włodawskim, zostały m.in. takie miejscowości jak: Orchówek, Różanka, Suszno, Żdżarka, Stawki, Wola Uhruska, Wyryki, Kulczyn, Hańsk, Macoszyn Mały, Dołhobrody, Hanna, Stary Brus, Wytyczno, Żuków, Urszulin, Lubień. W sumie na obszarze całej Polski powstało 8759 gromad.

– 6 października 1837 roku na podstawie testamentu Stanisława Kostki Zamoyskiego, wydanego w Krasiczynie, dobra włodawskie przeszły na własność jego syna – hr. Augusta Zamoyskiego.

– 6 października 1951 roku w Zbereżu nad Bugiem podczas obławy UB zginął Edward Taraszkiewicz ps. „Żelazny” (ur. 22 stycznia 1921 w Duisburgu, w Niemczech) – dowódca lotnych oddziałów partyzanckich Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość działający na ziemi chełmsko-włodawskiej.

– 7 października, od początków PRL-u do 1989 roku, podobnie jak w całym kraju także we Włodawie obchodzono hucznie święto Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa.

– W październiku 1944 roku otwarto ruch kolejowy na linii Chełm-Włodawa.

– W październiku 1969 roku uchwałą prezydium Powiatowej Rady Narodowej we Włodawie została powołana Powiatowa Poradnia Wychowawczo-Zawodowa we Włodawie obejmująca opieką psychologiczno-pedagogiczną teren całego powiatu.

– W październiku 1997 roku w Szkole Podstawowej nr 3 powstał chór „Gaudeamus”.

– W październiku 1939 roku we Włodawie urodził się Piotr Epler – profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie ichtiobiologii i rybactwa. Długoletni Kierownik Katedry Ichtiobiologii i Rybactwa Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie. Zmarł 20 grudnia 2012 roku w Krakowie, pochowany na Cmentarzu Salwatorskim. (ad)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here