Kandziora skwitowany

Podczas piątkowej sesji radni gminy Kamień jednogłośnie udzielili absolutorium wójtowi Romanowi Kandziorze.

Jedną z ważniejszych uchwał była zgoda na przekazanie chełmskiemu starostwu pomocy finansowej. Gmina dołożyła się do wspólnej, dużej inwestycji, obejmującej budowę chodników i dróg powiatowych przebiegających przez gminę Kamień (ale także gminę Chełm).

Początkowo gmina Kamień miała wyłożyć na to 340 tys. zł, ale okazało się, że kwotę tę należy zwiększyć do 440 tys. zł. Podczas sesji wójt Kandziora poinformował radnych o tym, że unieważnił przetarg na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Kamieniu. Okazało się, że wykonawca wyłoniony w przetargu nie zgłosił się do podpisania umowy. Samorządowcy z gminy Kamień już ogłosili kolejny przetarg w tej sprawie. (mo)