Karta Dużej Rodziny da więcej

Na początku stycznia wprowadzono nowe przepisy do Karty Dużej Rodziny. Mogą się nią posługiwać te rodziny, w których jest na utrzymaniu lub w których wychowano co najmniej troje dzieci. W tegorocznym rządowym budżecie na Kartę Dużej Rodziny przeznaczono 40,8 mln złotych, o ponad 12 mln złotych więcej niż w ubiegłym roku.


– Zdecydowaliśmy się na poszerzenie kręgu osób, które mogą korzystać z Karty Dużej Rodziny, ponieważ chcemy docenić trud, jaki rodzice włożyli w wychowanie trójki, czwórki czy większej liczby dzieci. W ostatnim czasie m.in. dzięki programowi „Rodzina 500+” sytuacja materialna dużych rodzin zdecydowanie się poprawiła.

Nie możemy jednak zapominać o tych, którzy decydowali się na wychowywanie dużej liczby dzieci wcześniej. Właśnie dlatego od początku 2019 roku wszyscy, którzy wychowali co najmniej troje dzieci, mają prawo do zniżek, bez względu na to, w jakim wieku są dzisiaj te dzieci – wyjaśnia Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Dzisiaj z Karty Dużej Rodziny korzysta ponad 2 mln osób (1,23 mln dzieci i 0,87 mln rodziców).

Rodziny posługujące się Kartą Dużej Rodziny mogą liczyć na szereg zniżek zarówno w sklepach, instytucjach kultury obiektach sportowych czy na kolei. W tym roku liczba partnerów Karty znacznie się zwiększyła i obecnie obejmuje już 5 tys. firm i instytucji. Ze zniżek duże rodziny mogą skorzystać w 22 tys miejscach. – Zmieniliśmy sposób pozyskiwania partnerów wpierających Kartę Dużej Rodziny. Dzisiaj zajmuje się tym organizacja pozarządowa, co znacznie usprawniło cały proces.

Efekty widać – ponad 4-krotny wzrost liczby partnerów, a co za tym idzie – więcej miejsc, w których można skorzystać ze zniżek – tłumaczy minister rodziny. Z karty skorzystać mogą też rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinny dom dziecka. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania (w Lublinie w Biurach Obsługi Mieszkańców) lub za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (www.empatia.mrpips.gov.pl).

Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny jest dostępna w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).